Thứ Năm, 10/10/2019, 09:57 [GMT+7]

Phát động công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh giao các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất vụ đông năm 2019 và sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Một dự án chống hạn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư triển khai tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn
Một dự án chống hạn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư triển khai tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới, tiêu đối với cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thủy sản, kiên cố hóa kênh mương, chuẩn bị cơ sở hạ tầng thủy lợi, xây dựng nông thôn mới phục vụ đối với sản xuất, dân sinh. Các huyện tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, khắc phục hư hỏng các công trình đầu mối, các công trình và hệ thống công trình thủy lợi, nước sạch; hệ thống đê sông, đê biển, kè bờ do mưa lũ; tổ chức làm thủy lợi nội đồng, tu bổ, nạo vét hệ thống kênh mương tưới, tiêu, nhất là các trục tiêu úng cho cây màu; đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp tu bổ giao thông đồng ruộng...

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn; trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Xây dựng sớm phương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ đông và sản xuất năm 2020; nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến bơm cấp nước cho các vùng xảy ra hạn hán, thiếu nước để phục vụ sản xuất, đời sống. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; quản lý chặt chẽ nguồn nước, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả…

Trong thời gian phát động, các địa phương động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động công ích; chú ý đến hiệu quả thiết thực và tổ chức tiết kiệm, tránh bệnh hình thức, gây lãng phí, tốn kém. Cuối đợt phát động có tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các công ty TNHH thủy lợi triển khai thực hiện tốt đợt phát động, ứng phó với hạn hán, lũ lụt và chủ động biện pháp tưới, tiêu vụ đông năm 2019 và sản xuất năm 2020; hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt phát động và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Kết thúc đợt phát động phải tổ chức đánh giá để biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, phê bình nhắc nhở những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt trong đợt phát động này…

.

Đ.T

.