Chủ Nhật, 11/08/2019, 11:18 [GMT+7]

Xây dựng trục liên thông văn bản điện tử với doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc sẽ cùng nhau xây dựng trục liên thông văn bản điện tử. Qua đó, tích hợp dữ liệu và số hóa các hoạt động quản lý điều hành của ủy ban với doanh nghiệp, theo đúng yêu cầu, chỉ đạo và định hướng của Chính phủ.

Hội thảo số hóa quản lý điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử theo mô hình Chính phủ điện tử của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Hội thảo số hóa quản lý điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử theo mô hình Chính phủ điện tử của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Thông tin (Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) cho biết, 19 doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban đã tham gia khảo sát về các vấn đề liên quan tới xây dựng trục liên thông văn bản điện tử của ủy ban.

Mỗi doanh nghiệp sử dụng nền tảng công nghệ khác nhau, nên rất cần thiết phải xây dựng trục tích hợp dữ liệu để đảm bảo sự đồng bộ nhằm chia sẻ thông tin, báo cáo phục vụ công việc. Các doanh nghiệp sẽ liên thông qua trục với Uỷ ban để kết nối các bộ, ngành, địa phương thông qua trục liên thông văn bản quốc gia. Do đó, doanh nghiệp cần khẩn trương đầu tư nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản, đáp ứng yêu cầu chuẩn dữ liệu theo quy định.

“Nếu xây dựng thành công mô hình Chính phủ điện tử, cả ủy ban và doanh nghiệp sẽ cùng đạt được mục tiêu nâng cao năng lực quản trị; đổi mới công nghệ, tiết kiệm và gia tăng lợi nhuận; kết nối chặt chẽ, từ đó nâng cao hiệu quả vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thế mạnh về công nghệ trong ủy ban cùng cần tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và triển khai với các doanh nghiệp khác”, ông Hòa nhấn mạnh.

Đại diện các doanh nghiệp trực thuộc, ông Tô Dũng Thái, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) cho biết, VNPT đang triển khai hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia cho Chính phủ.

Tới đây, VNPT sẽ cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc với nhau và có thể kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.