Thứ Ba, 27/08/2019, 07:51 [GMT+7]

Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

(Congannghean.vn)-Đây là nội dung tại Công văn số 5724 do UBND tỉnh ban hành nhằm thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 23/4/2019 của Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành, thị thực hiện quản lý Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra việc đầu tư xây dựng tại các dự án bất động sản để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi xây dựng sai quy hoạch xây dựng, thiết kế được cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gây khó khăn trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cùng với đó, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở về hồ sơ thủ tục thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định; tổ chức chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật của chủ đầu tư trong kinh doanh bất động sản...
 
Đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh không áp dụng các hình thức huy động vốn như góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh,... của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc các hình thức huy động vốn khác để chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc,... 
.

T.Dương

.