Thứ Hai, 03/06/2019, 14:33 [GMT+7]

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển

(Congannghean.vn)-Nhằm thúc đẩy các địa phương tích cực phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý vừa có công văn chỉ đạo về động viên, nhắc nhở các sở, ngành, huyện, thành, thị, mục tiêu là hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Các đơn vị tích cực sản xuất, nâng cao năng suất lao động
Các đơn vị tích cực sản xuất, nâng cao năng suất lao động

Theo đó, trong quý I/2019, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Mặc dù vậy, tăng trưởng GRDP quý I/2019 thấp hơn kịch bản tăng trưởng đã được xây dựng từ đầu năm; xuất hiện những khó khăn tác động đến tăng trưởng kinh tế. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra, các địa phương, sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các ngành, các cấp trong tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết, phải thường xuyên theo sát tình hình, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, nhất là các nhiệm vụ được giao cho từng sở, ngành tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 của UBND tỉnh gắn với kịch bản tăng trưởng năm 2019 để tập trung chỉ đạo.

Các tổ công tác được UBND tỉnh thành lập tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao, tăng cường triển khai theo kế hoạch để đốc thúc thực hiện thúc đẩy tăng trưởng theo nhóm chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, nhất là các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực, sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn; từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành, lĩnh vực cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2019; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra để tổ chức thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 đề ra.

Từng ngành, từng địa phương xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chi tiết gắn với phân công trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương, người đứng đầu nhằm thúc đẩy, giải quyết tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn nhằm củng cố niềm tin cho người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2019. Đồng thời, tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm cải cách hành chính” 2019; hoàn thiện Đề án Trung tâm phục vụ hành chính công; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Hiện tại, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có xu hướng tăng, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT về giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; tập trung các nguồn lực của các địa phương để tổ chức, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh.

.

Tuệ Trang

.