Thứ Bảy, 01/06/2019, 15:59 [GMT+7]

Nghệ An: Mở rộng tín dụng lành mạnh, đẩy lùi 'tín dụng đen'

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị xã về việc chỉ đạo tăng cường phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”.
 
Trong thời gian qua, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp, đã và đang gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, làm ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân và trật tự an toàn xã hội. Để triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 17 ngày 10/1/2019 của UBND tỉnh, về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.
Nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ sản xuất trong nhân dân rất lớn
Nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ sản xuất trong nhân dân rất lớn
Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tín dụng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ đến người dân về các chính sách, chương trình tín dụng, dịch vụ tài chính của ngành ngân hàng. 
 
Cùng với đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng theo quy định; thực hiện có hiệu quả các hình thức cho vay thông qua các tổ tiết kiệm/tổ liên kết vay vốn của các tổ chức nhận ủy thác; thẩm định hồ sơ và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn chính đáng của người dân nhằm hạn chế tình trạng người dân tìm đến các nguồn, kênh tín dụng không chính thức; tăng cường công các thanh, kiểm tra cũng như chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tín dụng tăng cường công tác kiểm soát nhằm ngăn chặn, xử lý các cá nhân có hành vi tiếp tay, thông đồng với các đối tượng cho vay nặng lãi.
 
UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời có hiệu quả với ngành ngân hàng để đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời, phối hợp với ngành ngân hàng để hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc và chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với ngành ngân hàng để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất theo đúng kế hoạch; hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại địa phương; hỗ trợ ngành ngân hàng trong quá trình xác minh, thẩm định nhu cầu vốn chính đáng, cấp bách của người dân nhằm hạn chế người dân tìm đến các nguồn vốn không chính thức. Đồng thời, tăng cường trích ngân sách địa phương ủy thác cho vay qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội…
 
Ngoài chỉ rõ nhiệm vụ của các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy lùi “tín dụng đen”. Trên cơ sở hoạt động, các tổ chức, đoàn thể cần phối hợp với ngành ngân hàng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các hình thức cho vay ủy thác, cho vay thông qua tổ tiết kiệm/tổ liên kết vay vốn; giới thiệu các nguồn, kênh cung ứng dịch vụ tài chính lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.
.

Mai Hậu