Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201904/tien-trinh-hoi-nhap-tao-dong-luc-thuc-day-cai-cach-doi-moi-dat-nuoc-850732/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201904/tien-trinh-hoi-nhap-tao-dong-luc-thuc-day-cai-cach-doi-moi-dat-nuoc-850732/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiến trình hội nhập tạo động lực thúc đẩy cải cách, đổi mới đất nước - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 23/04/2019, 08:19 [GMT+7]

Tiến trình hội nhập tạo động lực thúc đẩy cải cách, đổi mới đất nước

Hội nghị lần này có nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XII về hội nhập quốc tế một cách đồng bộ, toàn diện trong bối cảnh, tình hình mới.
 
Với chủ đề “Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững”, Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế dự kiến được tổ chức ngày 23/4/2019, tại Hà Nội.
Tăng cường hội nhập quốc tế (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: vietq.vn)
Tăng cường hội nhập quốc tế (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: vietq.vn)
Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ; các thành viên Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố (tham dự trực tuyến); và đại diện một số tổ chức quốc tế ở Việt Nam.
 
Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế là dịp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Khóa 1 về Hội nhập quốc tế và Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn  định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.
 
Trong thời gian qua, tiến trình hội nhập quốc tế đã được triển khai toàn diện, sâu rộng cả về chủ trương và hành động, góp phần quan trọng vào việc giữ  vững môi trường hòa bình, ổn định, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Tiến trình hội nhập cũng đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cải cách, đổi mới trong nước. Hội nghị diễn ra vào thời điểm quan trọng, năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đánh dấu 5 năm thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.
 
Do đó, Hội nghị lần này có nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XII về hội nhập quốc tế một cách đồng bộ, toàn diện trong bối cảnh, tình hình mới; đề xuất phương hướng hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tới phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chuẩn bị cho việc Việt Nam đảm nhận các trọng trách quốc tế quan trọng như Chủ tịch ASEAN 2020 và ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
.

Nguồn: Dangcongsan.vn

.