Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201903/dan-van-chinh-quyen-huong-toi-muc-tieu-nang-cao-doi-song-cho-nhan-dan-842529/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201903/dan-van-chinh-quyen-huong-toi-muc-tieu-nang-cao-doi-song-cho-nhan-dan-842529/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 07/03/2019, 07:56 [GMT+7]
Dân vận chính quyền

Hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân

(Congannghean.vn)-Xác định dân vận chính quyền (DVCQ) là nội dung quan trọng trong công tác dân vận của hệ thống chính trị, trong năm qua, công tác này đã được Nghệ An tập trung thực hiện. Qua đó, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền góp phần củng cố lòng tin              của nhân dân vào cơ quan công quyền
Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào cơ quan công quyền
Những kết quả nói trên là minh chứng cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thành các chương trình hành động, các đề án, kế hoạch công tác phù hợp; trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
 
Hướng tới mục tiêu sau cùng là nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân, các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội đã được chính quyền các cấp phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thực hiện đồng bộ, sâu rộng và hiệu quả. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, duy trì và phát triển. Cùng với việc phát triển các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, tỉnh đã quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Các mối quan hệ xã hội trong đời sống sinh hoạt ở khu dân cư cũng được củng cố theo chiều hướng tích cực.
 
Liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát và tham gia xây dựng chính quyền, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương ngày càng được phát huy. Điển hình như trong thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo vệ sinh môi trường… Những chuyển biến, kết quả tích cực nói trên đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm qua: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 80.971 tỉ đồng, tăng 8,77% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng của những năm gần đây…
 
Một trong những nội dung DVCQ cũng được thực hiện hiệu quả trong năm qua là công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Năm 2018, toàn tỉnh đã thực hiện 271 cuộc thanh tra hành chính tại 550 đơn vị; qua đó, phát hiện 329 đơn vị vi phạm với tổng số tiền 73,06 tỉ đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 1.295,1 m2 đất (kiến nghị thu hồi 1.012,7 m2 đất, kiến nghị khác 282,4 m2). Kết quả, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 32,82 tỉ đồng, đạt 85,29% và 1.012,7 m2 đất, đạt 100%. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 38 tổ chức và 101 cá nhân sai phạm. Về thanh tra công vụ, trong năm 2018, 57 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 91 đơn vị đã được thực hiện. Qua thanh tra, đã phát hiện 36 đơn vị vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 102 tổ chức và 410 cá nhân vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã thực hiện 1.080 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 6.511 cá nhân, tổ chức; qua đó ban hành 2.365 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2.075 cá nhân và 290 tổ chức, số tiền xử phạt vi phạm là 10,12 tỉ đồng.
 
Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả DVCQ, thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tổ chức… Theo đó, cần công khai chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức và quy trình thời gian giải quyết công việc để nhân dân giám sát, kiểm tra; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong thực hiện quy định về dân chủ, nhất là lĩnh vực liên quan mật thiết đến quyền lợi thiết thực của nhân dân…, đúng như phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Bước sang năm 2019 và những năm tiếp theo, hành trang của chúng ta không chỉ là những con số năm 2018 mà hành trang lớn nhất là niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị; cùng nhân dân, lãnh đạo nhân dân tiến lên, đưa đến bến bờ hạnh phúc; cùng nhau chia sẻ giá trị thiêng liêng hai tiếng đồng bào”, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 
.

Thùy Dương

.