Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201812/nghe-an-se-co-500-hop-tac-xa-vao-nam-2020-827367/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201812/nghe-an-se-co-500-hop-tac-xa-vao-nam-2020-827367/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghệ An sẽ có 500 hợp tác xã vào năm 2020 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 05/12/2018, 09:04 [GMT+7]

Nghệ An sẽ có 500 hợp tác xã vào năm 2020

(Congannghean.vn)-Đó là mục tiêu của tỉnh Nghệ An đặt ra trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể gắn với Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian qua, kinh tế tập thể tại Nghệ An đã có bước phát triển đa dạng hơn
Trong thời gian qua, kinh tế tập thể tại Nghệ An đã có bước phát triển đa dạng hơn

Tính đến tháng 10/2018, toàn tỉnh có 670 hợp tác xã (HTX), 2 liên hiệp HTX. Những năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, các HTX trên địa bàn tỉnh đã từng bước được củng cố, ổn định phát triển, góp phần tích cực trong việc giúp nông dân tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng. Phần lớn các HTX nông nghiệp tham gia cung cấp được các dịch vụ đầu vào cơ bản cho sản xuất nông nghiệp; một số HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp theo hợp đồng; một số HTX kiểu mới tham gia cánh đồng lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Đây là nhân tố quyết định tới tính bền vững, hiệu quả của các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất của người dân.

Nhằm tạo động lực cho kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ, ngày 2/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 678/KH-UBND thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Theo kế hoạch được ban hành, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020, có 500 HTX hoạt động hiệu quả. Trong đó, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của 203 HTX; củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của 164 HTX (đã được phân loại và đánh giá trong năm 2017); thúc đẩy, phát triển thêm 15 - 20 HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để đến năm 2020 có khoảng 30 - 35 HTX ứng dụng công nghệ cao.

.

M.H

.