Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201812/phat-trien-thanh-nien-thoi-ky-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-826945/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201812/phat-trien-thanh-nien-thoi-ky-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-826945/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát triển thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 03/12/2018, 08:53 [GMT+7]

Phát triển thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(Congannghean.vn)-Xác định thanh niên là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương, thời gian qua, tỉnh đã chú trọng thực hiện nhiều chính sách nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ này. Những kết quả toàn diện, đặc biệt là trong phong trào lập thân, lập nghiệp là minh chứng điển hình cho điều đó.

Các mô hình kinh tế của thanh niên góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế các địa phương
Các mô hình kinh tế của thanh niên góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế các địa phương

Thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên đã được các cấp, ngành, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả. Xác định việc trau dồi cho thanh niên nêu cao ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tiến hành thường xuyên với nhiều phương thức sáng tạo.

Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ nhằm phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, tỉnh cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên; đặc biệt là quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức KT-XH.

Thực hiện Đề án Phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2014 - 2020, Nghệ An đặc biệt coi trọng việc tuyển dụng, tiếp nhận thanh niên, sinh viên sau khi tốt nghiệp về Nghệ An một cách minh bạch; ban hành các chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ, thu hút trí thức trẻ, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ.

Một nội dung quan trọng khác cũng được thực hiện toàn diện, hiệu quả là tăng cường hỗ trợ thanh niên giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần... Liên quan đến việc thực hiện các chính sách đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, hiện nay, có 13 chương trình tín dụng liên quan đến cho vay đối tượng là thanh niên, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm và học nghề.

Cùng với các chương trình trên, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong kế hoạch các chương trình, dự án phát triển KT-XH như: Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật; chương trình xóa đói giảm nghèo; chương trình việc làm, hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, vay vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ xuất khẩu lao động; chương trình xây dựng nông thôn mới; phòng, chống ma túy, tội phạm...

Theo đó, dựa trên tình hình và khả năng thực tế, các ngành, địa phương đã nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách thuận lợi tạo việc làm cho thanh niên, nhất là các đối tượng có tính đặc thù, thông qua việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án thanh niên. Công tác tuyên truyền, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho nhân dân cũng được tăng cường, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Song song với việc đẩy mạnh các chính sách tạo việc làm, công tác đào tạo và nâng cao tay nghề cho thanh niên cũng được chú trọng, đơn cử như việc tổ chức Hội thi thợ giỏi trong thanh niên hàng năm. Qua đó, động viên, khuyến khích thanh niên, công nhân, học sinh, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp trong các lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Luật Thanh niên năm 2005 và các chính sách liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Hiệu quả hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên trong chọn nghề và tạo việc làm chưa cao; nguồn vốn vay đáp ứng nhu cầu của thanh niên còn ít, thủ tục vay vốn gặp nhiều khó khăn... Được biết, hiện nay, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2. Yêu cầu đặt ra là cần có kế hoạch chi tiết cho chiến lược này ở cấp tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ thanh niên, phục vụ đắc lực sự phát triển của địa phương trong tình hình mới.

.

Thùy Dương

.