Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201812/ky-hop-thu-8-hdnd-tinh-khoa-xvii-nhieu-diem-nhan-ket-qua-quan-trong-829001/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201812/ky-hop-thu-8-hdnd-tinh-khoa-xvii-nhieu-diem-nhan-ket-qua-quan-trong-829001/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều điểm nhấn, kết quả quan trọng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 14/12/2018, 08:35 [GMT+7]
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII

Nhiều điểm nhấn, kết quả quan trọng

(Congannghean.vn)-Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII đã bế mạc. Với tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết, thông qua nhiều nội dung, nghị quyết quan trọng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bỏ phiếu tín nhiệm, thước đo đánh giá cán bộ

Năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội, HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu và phê chuẩn. Ngày 16/7/2013, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 chức danh, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, trưởng các ban của HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh. Ngày 11/12/2014, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 đối với 16 người do HĐND bầu.

Qua 2 lần lấy phiếu tín nhiệm, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 lượt chức danh do HĐND tỉnh bầu, 502 lượt chức danh do HĐND huyện, thành phố, thị xã bầu và 5.489 lượt chức danh do HĐND xã, phường, thị trấn bầu. Số chức danh có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao là 4.556 lượt, chiếm tỉ lệ 75,66%; số chức danh có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm là 1.316 lượt, chiếm tỉ lệ 21,85%. Chỉ có 16 chức danh ở cấp xã có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

Khác với nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ chỉ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm 1 lần trong cả nhiệm kỳ, vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ (năm 2018). Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm cơ bản vẫn như trước đây bao gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng ban của HĐND; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 chỉ bổ sung thêm đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là Chánh văn phòng HĐND tỉnh. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người có thời gian đảm nhận chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp. Mức độ tín nhiệm vẫn thực hiện theo 3 mức như trước là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Ngày 2/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH, hướng dẫn việc xác định đối tượng, thời hạn, địa điểm tổ chức, quy trình và trách nhiệm của người lấy phiếu tín nhiệm. Công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Các tài liệu phục vụ cho việc lấy phiếu tín nhiệm được Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị đầy đủ, gửi kết quả đạt được, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và các nội dung có liên quan.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức vào sáng 11/12. Theo đó, các đồng chí: Cao Thị Hiền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh lần lượt là 3 người có tỉ lệ số phiếu tín nhiệm cao nhất. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá uy tín, đánh giá của người phụ trách với lĩnh vực mình phụ trách, để mỗi người từ đó nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa.

Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, HĐND thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Từ đó, làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ, thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm, làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội, HĐND tín nhiệm. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Là kỳ họp cuối năm nên Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII phải “giải quyết” nhiều vấn đề quan trọng. Tổng kết đánh giá những kết quả nổi bật mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2018, các đại biểu cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019.

Các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 được UBND tỉnh báo cáo trước HĐND tỉnh đã được các cấp, ngành và UBND tỉnh thảo luận qua nhiều hội nghị, trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH những năm qua và mục tiêu trong thời gian tới nhằm hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện 5 mũi và 3 vùng trọng điểm phát triển KT-XH đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành; cải thiện mạnh mẽ đầu tư, chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng  để tạo sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược. Bên cạnh đó, tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch, tập trung các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, thu hồi nợ đọng, tránh thất thoát thuế, đặc biệt tập trung các doanh nghiệp có số nợ đọng lớn, các lĩnh vực trọng điểm.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 22 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chính sách khen thưởng với tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi (kỳ thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An…

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Theo đó, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, đồng chí Lê Hồng Vinh đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu đồng chí Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh.

.

Mai Hậu

.