Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201811/quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-ktxh-nam-2019-822713/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201811/quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-ktxh-nam-2019-822713/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 08/11/2018, 10:43 [GMT+7]

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019

Sáng ngày 08/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với 447/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,16% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội họp toàn thể hội trường nghe trình bày báo cáo và biểu quyết thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Quốc hội họp toàn thể hội trường nghe trình bày báo cáo và biểu quyết thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Mở đầu phiên họp, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã được gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu và giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng ý với mục tiêu tổng quát cũng như các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bổ sung như dự thảo Nghị quyết về các ý kiến đề nghị rà soát, tránh trùng lặp giữa nội dung “nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế” với nội dung “nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”; đề nghị bổ sung nội dung “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, chỉ tiêu tăng GDP năm 2019 đã được tính toán trên cơ sở GDP ước thực hiện của năm 2018 đạt và vượt mức 6,7%. Qua dự báo và các cân đối lớn của nền kinh tế cũng như tham khảo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, Chính phủ báo cáo Quốc hội mức tăng GDP 6,6-6,8% cho năm 2019 là bảo đảm tính thận trọng, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, tiếp tục tạo nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội. Do vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Về quyết định chỉ tiêu CPI, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, theo nhiều dự báo, sức ép lạm phát ngày càng lớn. Giá dầu thô đang trong xu hướng tăng, tỷ giá, lãi suất và rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng, ảnh hưởng của xung đột thương mại của một số nước. Trong khi đó lộ trình tính đúng, tính đủ theo cơ chế thị trường đối với giá điện, dịch vụ giáo dục, y tế, tăng lương tiếp tục được thực hiện. Do vậy, Chỉ tiêu Tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 4% là phù hợp, bảo đảm thận trọng trong kiểm soát lạm phát nhưng cũng không thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức, góp phần thực hiện đồng thời mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên, cần lưu ý Chính phủ mục tiêu Quốc hội đã giao tại Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 là phấn đấu kiểm soát lạm phát 3% vào năm 2020.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “Nghiên cứu xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030”; “Triển khai xây dựng chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2045”;“Tập trung triển khai xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; “Bổ sung quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế biển và vùng kinh tế ven biển”. Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đây đều là các vấn đề lớn, cần thời gian tiếp tục nghiên cứu trong quá trình chuẩn bị cho Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong khi dự thảo Nghị quyết xác định các vấn đề trong phạm vi của một năm. Do vậy, đề nghị Quốc hội không bổ sung vào dự thảo Nghị quyết này mà nghiên cứu để đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp.

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết

Sau khi nghe trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 447/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,16% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Quốc hội xác định, mục tiêu tổng quát trong năm 2019 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu là Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%; Số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

Kết quả biểu quyết Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Kết quả biểu quyết Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Nghị quyết cũng quy định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2019; giao Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết của Quốc hội; giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát và động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam

.