Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201809/nhung-truong-hop-khong-duoc-thanh-toan-cong-tac-phi-816425/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201809/nhung-truong-hop-khong-duoc-thanh-toan-cong-tac-phi-816425/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những trường hợp không được thanh toán công tác phí - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 30/09/2018, 09:44 [GMT+7]

Những trường hợp không được thanh toán công tác phí

Theo bà Lê Thị Đào (Cần Thơ) tìm hiểu thì những trường hợp không được thanh toán công tác phí theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính gồm những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối với người đi học.
 
Bà Đào hỏi, đơn vị trường học có giáo viên và phó hiệu trưởng được triệu tập đi công tác trên 10 ngày, cách cơ quan công tác 35km thì có được thanh công tác phí kèm theo tiền thuê phòng ngủ, tiền lưu trú không?
 
Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
 
Theo Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị phí:
 
“3. Điều kiện để được thanh toán công tác phí bao gồm:
 
a) Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;
 
b) Được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử đi công tác hoặc được mời tham gia đoàn công tác;
 
c) Có đủ các chứng từ để thanh toán theo quy định tại Thông tư này
 
4. Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:
 
a) Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, nhà điều dưỡng, dưỡng sức;
 
b) Những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối với người đi học;
 
c) Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác;
 
d) Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.”.
 
Theo đó, trường hợp nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3, Khoản 4 nêu trên thì được thanh toán tiền công tác phí theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.
.

Nguồn: Chinhphu.vn