Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201806/se-co-quy-dinh-moi-ve-su-dung-xe-o-to-cong-799364/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201806/se-co-quy-dinh-moi-ve-su-dung-xe-o-to-cong-799364/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sẽ có quy định mới về sử dụng xe ô tô công - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 14/06/2018, 08:29 [GMT+7]

Sẽ có quy định mới về sử dụng xe ô tô công

Từ ngày 1/1/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có hiệu lực thi hành. Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ký ban hành trong thời gian sớm nhất.
 
Theo phản ánh của ông Lê Văn Trung (Khánh Hòa), Khoản 1, Điều 10 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ quy định chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và các Tập đoàn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các chức danh tương đương được sử dụng 1 xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày và đi công tác.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ông Trung hỏi, đối với các chức danh như trên của Công ty Nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập thì áp dụng như thế nào?
 
Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
 
Tại Khoản 1, Điều 10 (trang bị xe ô tô tại công ty Nhà nước) Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã quy định:
 
“Điều 10. Trang bị xe ô tô tại công ty Nhà nước
 
Căn cứ nhu cầu phục vụ công tác và khả năng tài chính, công ty Nhà nước trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo và phục vụ công tác chung theo quy định sau:
 
1. Các chức danh được sử dụng 01 xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày và đi công tác với mức giá mua tối đa 840 triệu đồng/xe gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và các Tập đoàn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các chức danh tương đương”.
 
Theo quy định nêu trên, các chức danh lãnh đạo (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty) được bố trí xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày và đi công tác chỉ được áp dụng đối các Tổng Công ty và các Tập đoàn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
 
Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 có hiệu lực thi hành. Vì vậy, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.
 
Chính sách về xe ô tô công (trong đó có xe ô tô tại công ty Nhà nước) được thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
 
Hiện nay, dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ký ban hành trong thời gian sớm nhất.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.