Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201803/bo-sung-mot-so-quy-dinh-ve-kinh-doanh-van-tai-theo-hop-dong-784914/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201803/bo-sung-mot-so-quy-dinh-ve-kinh-doanh-van-tai-theo-hop-dong-784914/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bổ sung một số quy định về kinh doanh vận tải theo hợp đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 15/03/2018, 08:18 [GMT+7]

Bổ sung một số quy định về kinh doanh vận tải theo hợp đồng

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, các Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM kiến nghị loại bỏ khái niệm xe hợp đồng điện tử đối với xe ô tô có 9 chỗ ngồi trở xuống tại Chương IV dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP.
 
Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:
 
Một trong các nội dung được bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu tại Văn bản số 8277/VPCP-CN ngày 8/8/2017 và Văn bản số 7774/VPCP-CN ngày 26/7/2017 của Văn phòng Chính phủ, trong đó quy định về kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá theo hợp đồng với các nội dung cơ bản sau:
 
- Bổ sung một chương (Chương IV) quy định về hợp đồng vận tải để bảo đảm hướng dẫn thực hiện thống nhất, rõ ràng và minh bạch trong hoạt động vận tải hành khách và hàng hoá.
 
- Bổ sung giải thích từ ngữ về đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ kết nối hợp đồng vận tải điện tử để xác định rõ các đối tượng tham gia và hỗ trợ thực hiện việc kinh doanh vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải, từ đó đưa ra các quy định quản lý phù hợp.
 
- Bổ sung quy định từ ngày 1/7/2019, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện cung cấp thông tin tối thiểu của hợp đồng vận tải qua phần mềm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của loại phương tiện này, đồng thời tạo điều kiện cho đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện báo cáo.
 
- Bổ sung điều kiện kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách sử dụng hợp đồng vận tải điện tử để bảo đảm cân bằng với các điều kiện của xe taxi, đồng thời phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế. Nội dung này tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi và các Hiệp hội vận tải, cụ thể:
 
Bổ sung quy định chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hình thức hợp đồng, du lịch, taxi, vận tải hàng hoá mới được ứng dụng phần mềm hợp đồng vận tải điện tử. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối hợp đồng vận tải điện tử không được cung cấp dịch vụ kết nối hợp đồng điện tử cho hộ kinh doanh vận tải, phương tiện cá nhân và các phương tiện không kinh doanh vận tải.
 
Bổ sung quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử có sức chứa từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái) và phải có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ ngày sản xuất).
 
Bổ sung quy định xe hợp đồng sử dụng dịch vụ kết nối hợp đồng vận tải điện tử phải có thêm biểu trưng (logo) của đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối hợp đồng vận tải điện tử trên kính phía trước và kính phía sau xe.
 
Đây là quy định chung cho tất cả các doanh nghiệp cung cấp phần mềm, đơn vị vận tải đều bình đẳng trước pháp luật (không quy định cho riêng Uber, Grab).
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.