Thứ Sáu, 25/08/2017, 22:00 [GMT+7]
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT kéo dài

Số liệu tính đến ngày 31/7/2017. Số nợ bao gồm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và lãi chậm đóng. Dưới dây là danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT kéo dài:

 

.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

.