Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201504/truong-hop-nao-luong-huu-thap-duoc-dieu-chinh-600956/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201504/truong-hop-nao-luong-huu-thap-duoc-dieu-chinh-600956/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trường hợp nào lương hưu thấp được điều chỉnh? - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 13/04/2015, 14:43 [GMT+7]

Trường hợp nào lương hưu thấp được điều chỉnh?

Chị của ông Hoàng Tùng là giáo viên mầm non. Tháng 11/2014, chị ông có đủ 20 năm đóng BHXH (16 năm đóng BHXH bắt buộc, 4 năm đóng BHXH tự nguyện). Khi tính lương hưu, chị ông Tùng chỉ được 876.450 đồng/tháng. Vậy, chị ông Tùng có được quỹ BHXH bù lương hưu để bằng mức tối thiểu là 1.150.000 đồng/tháng không?
 
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Tùng như sau:
 
Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 6, Mục I, Phần II Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/1/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định việc tính hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện trước đó đã tham gia BHXH bắt buộc thì: 
 
“Người tham gia BHXH tự nguyện mà trước đó có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm trở lên, nếu mức lương hưu hằng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu chung”.
 
Đối chiếu quy định nêu trên trường hợp chị gái ông Tùng có tổng thời gian tham gia đóng BHXH là 20 năm, trong đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc là 16 năm (chưa đủ 20 năm) nên không thuộc đối tượng được điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) 1.150.000 đồng/tháng.
.

Nguồn: Chinhphu.vn