Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201504/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-tai-chinh-trong-cong-an-nghe-an-602027/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201504/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-tai-chinh-trong-cong-an-nghe-an-602027/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính trong Công an Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 17/04/2015, 09:14 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính trong Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Thấm nhuần lời căn dặn của Bác: "Việc chi tiêu tài chính phải công khai, sổ sách phải minh bạch và thật thà, kế toán tiền bạc phải hết sức tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô", trong những năm qua, trước những tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và tình hình kinh tế khó khăn chung của cả nước, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng nguồn lực tài chính cần thiết phục vụ cho các hoạt động chiến đấu, công tác, xây dựng lực lượng của Công an Nghệ An luôn được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.   

Lãnh đạo Phòng Tài chính Công an Nghệ An kiểm tra công tác phân bổ ngân sách
Lãnh đạo Phòng Tài chính Công an Nghệ An kiểm tra công tác phân bổ ngân sách
Trải qua 69 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Tài chính CAND nói chung, Phòng Tài chính Công an Nghệ An nói riêng luôn phát huy truyền thống, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời các nguồn lực tài chính cần thiết cho các hoạt động chiến đấu, công tác, xây dựng lực lượng của Công an các đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 
“Nét nổi bật trong những năm gần đây của đơn vị đó là thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sách của Công an Nghệ An. Chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch phân bổ, quản lý và điều hành ngân sách hợp lý, công khai, minh bạch trên cơ sở tính chất, nhiệm vụ của lực lượng, Công an các đơn vị, địa phương; ưu tiên cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu, lĩnh vực, địa bàn khó khăn”, đồng chí Đại tá Đặng Minh Đức, Trưởng phòng Tài chính Công an Nghệ An nhấn mạnh.
 
Song song với nhiệm vụ trên, đơn vị rà soát việc quản lý, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; cắt giảm các nguồn chi tiêu không cần thiết, hạn chế đầu tư công. Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ trong quản lý tài chính, ngân sách; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bằng các quy chế, nguyên tắc, quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật trên lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí như đầu tư xây dựng cơ bản, duy tu, sửa chữa.
 
Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu chỉ đạo làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, sử dụng ngân sách phân bổ đúng mục đích, định mức, chế độ chính sách của Nhà nước, của Bộ Công an quy định. Quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí được cấp, không để xảy ra thất thoát, sai sót lớn, chủ yếu là trong công tác thực hiện các dự án, trong xây dựng cơ bản, tiết kiệm trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư… Nhờ đó, đã đem lại hiệu quả cao, góp phần kiềm chế lạm phát, chống suy thoái kinh tế, đảm bảo ổn định và tăng trưởng bền vững.  
 
Cũng trong những năm vừa qua, được sự quan tâm đầu tư của Bộ Công an, sự hỗ trợ của UBND tỉnh, Công an Nghệ An đã tranh thủ các nguồn kinh phí, tạo tiềm lực phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, đáp ứng kịp thời trong bối cảnh khó khăn về kinh phí nhằm đảm bảo phục vụ yêu cầu của các mặt hoạt động. Cùng với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trên, trong năm qua, CBCS Phòng Tài chính thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác tài chính, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 22/1/2015 của Bộ Công an về công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2015 trong CAND. 
 
Trong thời gian tới, lực lượng Tài chính Công an Nghệ An tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an; tích cực nghiên cứu, tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh về các giải pháp tài chính CAND, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý tài chính công đạt hiệu quả, nhất là đổi mới quy trình, quy chế, phong cách, lề lối làm việc, gắn với nội dung các cuộc vận động lớn của Nhà nước, của ngành và Công an tỉnh.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc theo dõi, quản lý tài chính, tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho Công an các đơn vị, địa phương khi đến giao dịch tại Công an tỉnh. “Công tác tài chính trong lực lượng Công an Nghệ An hiện nay không chỉ dừng lại ở mức cấp phát và quản lý mà còn xây dựng định hướng chiến lược lâu dài, đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu theo yêu cầu của Bộ Công an”, đồng chí Đại tá Đặng Minh Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tài chính Công an Nghệ An trong thời gian tới. Đây là một sự cố gắng và nỗ lực vượt bậc của cán bộ, đảng viên Phòng Tài chính Công an Nghệ An, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh.

 

.

Hữu Trọng

.