Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201407/ke-hoach-hanh-dong-cai-thien-tinh-hinh-thuc-hien-cac-du-an-oda-514610/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201407/ke-hoach-hanh-dong-cai-thien-tinh-hinh-thuc-hien-cac-du-an-oda-514610/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các dự án ODA - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 29/07/2014, 08:46 [GMT+7]

Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các dự án ODA

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014 - 2015.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ chính gồm: Xây dựng chiến lược, chính sách về ODA và vốn vay ưu đãi; Hoàn thiện khung khổ pháp lý và thể chế về ODA và vốn vay ưu đãi; Nâng cao chất lượng văn kiện chương trình, dự án và đảm bảo đúng tiến độ đàm phán, ký kết điều ước quốc tế; Tăng cường năng lực quản lý tổ chức thực hiện dự án; Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong việc xử lý khó khăn, vướng mắc; tăng cường tính minh bạch, chống tham nhũng; Đẩy mạnh và tăng cường công tác giám sát và đánh giá.
 
Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì xây dựng Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ 2016 - 2020; xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình tổng hợp và phân bổ, giám sát việc sử dụng vốn đối ứng hàng năm đối với các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
 
Quý I/2015, Bộ Ngoại giao hoàn thành xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh quy trình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về ODA.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng hướng dẫn về quy trình giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi. Thông tư hướng dẫn này phải hoàn thành vào quý II/2015.
 
Các Bộ, ngành và địa phương cần thực hiện nghiêm việc thẩm định vốn khi thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình, dự án theo đúng tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, bảo đảm quy mô dự án phù hợp với khả năng bố trí vốn đối ứng của cơ quan chủ quản và chủ đầu tư.
 
Lãnh đạo UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo sát sao công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của địa phương trong việc chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo dự án ODA được thực hiện theo đúng tiến độ cam kết.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.
.

Nguồn: Chinhphu

.