Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201309/30539-8-loai-tai-san-thu-nhap-phai-ke-khai-403230/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201309/30539-8-loai-tai-san-thu-nhap-phai-ke-khai-403230/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
8 loại tài sản, thu nhập phải kê khai - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 07/09/2013, 07:51 [GMT+7]
30539

8 loại tài sản, thu nhập phải kê khai

Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, có 8 loại tài sản, thu nhập phải kê khai. Đó là:
 
- Các loại nhà, công trình xây dựng: Nhà, công trình xây dựng khác đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; Nhà, công trình xây dựng khác chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; Nhà, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.
 
- Các quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; Quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.
 
- Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
 
- Tài sản ở nước ngoài.
 
- Ô tô, mô tô, xe máy, tầu, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
 
- Kim loại, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
 
- Các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
 
- Tổng thu nhập trong năm.

Chính phủ
.