Chủ Nhật, 31/05/2020, 07:44 [GMT+7]

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới

(Congannghean.vn)-Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37 ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 233 ngày 5/5, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương.
Chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống cho người lao động  góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ
Chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống cho người lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ
Việc thực hiện các Kế hoạch nói trên hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp (DN), đảm bảo lợi ích của các bên; hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra các vụ tranh chấp lao động và đình công không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Để đạt được mục tiêu nói trên, theo yêu cầu của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả và thiết thực công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các DN, nhất là DN dân doanh (DN thuộc thành phần kinh tế tư nhân) bằng nhiều hình thức phù hợp, trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lao động, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động; phát huy vai trò tham gia của tổ chức Công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 
Đối với các cơ quan, địa phương, công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trong các DN trên địa bàn tỉnh cần được thực hiện thường xuyên. Trong đó tập trung vào các nội dung vi phạm thường xảy ra tranh chấp như: Tuyển dụng, sử dụng lao động, chính sách tiền lương, tiền thưởng, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong DN, nhất là ở những DN sử dụng nhiều lao động, thường xuyên xảy ra tranh chấp lao động và đình công. Qua thanh, kiểm tra, nếu phát hiện, cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công.
 
Ở những DN chưa có tổ chức Công đoàn, nhất là DN dân doanh, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, việc thành lập tổ chức Công đoàn và đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển đoàn viên cần được quan tâm triển khai kịp thời. Với tổ chức Công đoàn các cấp, nhất là Công đoàn trong các DN, cần kiện toàn, củng cố và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Một việc làm khác cần được thực hiện thường xuyên và rộng khắp hơn nữa là hỗ trợ, tư vấn cho người lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật về công đoàn. Đồng thời, triển khai các hoạt động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động; nâng cao đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 
Để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN, sự phối hợp, vào cuộc tích cực của các sở, ngành liên quan đóng vai trò rất quan trọng. Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, cùng với việc tăng cường tuyên truyền các chính sách bảo hiểm, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia, cần hướng dẫn các DN thực hiện đúng các chế độ về bảo hiểm các loại theo quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh… tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm các loại, phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời các hành vi nợ, gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội của các DN.
 
Về phía các DN, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động, trả lương, thưởng, trích nộp bảo hiểm các loại, trích nộp kinh phí công đoàn và thực hiện các chế độ, nghĩa vụ khác theo quy định, không để xảy ra các trường hợp vi phạm về pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các DN cũng cần phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chức năng liên quan chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giải quyết các tranh chấp lao động ngay tại DN khi mới phát sinh theo đúng quy định.
.

Thùy Dương

.