Thứ Ba, 01/10/2019, 09:59 [GMT+7]

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra việc xác nhận đối tượng và chi trả chế độ ưu đãi đối với người có công

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 562/KH-UBND về tự kiểm tra việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng và chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nhất là chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học sát với thực tế và nhiệm vụ chi trả tại địa phương. Qua công tác tự kiểm tra để kịp thời bổ sung hoàn thiện những hồ sơ còn thiếu các giấy tờ liên quan; phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời đối với những trường hợp xác nhận không đúng đối tượng, không có hồ sơ, hồ sơ chưa đầy đủ, hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý theo quy định…, lập danh sách đề nghị Sở LĐ-TB&XH đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi theo quy định.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện việc tự kiểm tra việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng và chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trọng tâm là các đối tượng được xác lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23/2/2000 của Chính phủ và Quyết định số 120/2004/QĐ-TTg ngày 5/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, chuyển đổi sang Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh (trừ 4 đơn vị: TX Cửa Lò, các huyện Thanh Chương, Quỳ Châu, Con Cuông, do Sở LĐ-TB&XH tổ chức thanh tra).
 
Trước ngày 20/12/2019, cấp huyện, thành phố, thị xã hoàn thành việc tự kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả về Sở LĐ-TB&XH. Trước ngày 31/12/2019, Sở LĐ-TB&XH tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH.
.

N.A

.