Thứ Bảy, 17/08/2019, 10:39 [GMT+7]

Phát động Cuộc thi 'Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế'

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát động Cuộc thi “ Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”. Đây là dịp tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết 28- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, Nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu Cuộc thi viết phải thiết thực, hiệu quả; các tác phẩm tham dự phải có tác dụng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, người lao động về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; qua đó tích cực tham gia BHXH, BHYT; phát hiện, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành. Đồng thời khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước của ngành BHXH sau 25 năm thành lập. Cuộc thi mong muốn sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, người lao động, người về hưu, cán bộ, công chức trong và ngoài ngành, đặc biệt là các nhà báo, phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trong cả nước tích cực viết bài tham gia, qua đó lan tỏa thông điệp của cuộc thi là nhân lên những giá trị nhân văn, tốt đẹp của chính sách BHXH, BHYT, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam.

Đối tượng tham gia Cuộc thi bao gồm: Mọi công dân Việt Nam (cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương; nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí trong cả nước…). Riêng thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký – Giúp việc, Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo không được tham dự Cuộc thi.

Về nội dung Tác phẩm tham dự Cuộc thi tập trung phản ánh theo những chủ đề như:  Viết về gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực: Tuyên tuyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động tham gia và hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phát hiện đấu tranh chống tiêu cực lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH, BH thất nghiệp…  Viết về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; thu, phát triển đối tượng tham gia, khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH; phát hành, quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH; chi trả các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; công tác giám định, thanh quyết toán BHYT; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ đối tượng tham gia BHXH, BHYT…  Viết về những thành tựu đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành BHXH sau 25 năm thành lập.

Về hình thức: Tác phẩm dự thi là bài phản ánh, phóng sự, điều tra, ghi chép, phỏng vấn, chính luận, ký chân dung… được đánh máy vi tính trên khổ giấy cỡ A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, tối thiểu từ 500 đến 1.000 chữ và tối đa không quá 2.500 chữ; tác phẩm là loạt bài thì không quá 03 bài viết. Khuyến khích gửi kèm ảnh minh họa cho tác phẩm. Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự Cuộc thi. Ưu tiên cao nhất cho những bài viết có tính phát hiện mới, mang tính định hướng dư luận và có sức thuyết phục; có tác động tích cực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Những sáng kiến, cách làm hay của các tập thể, cá nhân; những việc làm tiêu biểu, điển hình và tác động của việc làm đó trong đời sống xã hội.

Về điều kiện tham gia dự thi của tác phẩm: Bài dự thi phải là tác phẩm mới, đảm bảo nội dung và hình thức quy định của BHXH Việt Nam. Bài dự thi nội dung chính xác, trung thực, khách quan, không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu. Bài dự thi đảm bảo không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp quyền tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả. Trong trường hợp tác giả vi phạm bản quyền về tác phẩm, Ban Tổ chức loại khỏi cuộc thi; nếu là tác phẩm được giải, Ban tổ chức sẽ thu hồi giấy chứng nhận và tiền thưởng.

Lễ phát động Cuộc thi được thực hiện từ trung tuần tháng 7/2019.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 30/11/2019 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi Báo Bảo hiểm xã hội Số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 024.36281191 Email: baobhxh@yahoo.com
Lưu ý: Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”.

Về  cơ cấu giải thưởng: Các tác giả có tác phẩm đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng trị giá như sau:

–  01 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). – 01 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

– 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). – 05 giải Ba: mỗi giải giải trị giá 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

–  10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Ngoài ra, Ban tổ chức đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng cho tập thể BHXH tỉnh, thành phố có số bài dự thi nhiều nhất (nguồn kinh phí không tính vào cuộc thi này).

Lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/2020). /.
 

.

P.V