Thứ Bảy, 27/07/2019, 15:06 [GMT+7]

Bệnh binh có thể hưởng thêm chế độ do nhiễm chất độc hóa học?

Ông Vũ Thành (Phú Thọ) công tác trong ngành Công an nhân dân từ năm 1972 tại Quảng Ninh. Năm 1978, ông chuyển công tác vào Quảng Nam-Đà Nẵng. Trong quá trình công tác, do ốm đau, bệnh tật nên năm 1983 ông Thành về nghỉ mất sức lao động, hiện hưởng trợ cấp bệnh binh 2.
 
Năm 2016, ông Thành bị u tụy, đã phẫu thuật tại Bệnh viện K3 Hà Nội, sau đó bị thêm bệnh đái tháo đường tuýp II. Ông Thành hỏi, vậy ông có được hưởng chính sách do ảnh hưởng của chất độc hóa học không?
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Tại Khoản 5, Điều 26 Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định người đủ điều kiện công nhận và hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng như sau:
 
“a) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này do nhiễm chất độc hóa học được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hàng tháng tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động;
 
b) Bệnh binh thuộc trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c, Khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh và trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%;
 
c) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này do nhiễm chất độc hóa học và thuộc trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c, Khoản 1 Điều này được chọn hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản này”.
 
Đề nghị ông căn cứ theo quy định nêu trên, hoàn thiện các giấy tờ theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 và Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và gửi đến cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.