Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201806/tang-cuong-cong-an-chinh-quy-xuong-xa-giai-phap-dam-bao-antt-o-co-so-799667/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201806/tang-cuong-cong-an-chinh-quy-xuong-xa-giai-phap-dam-bao-antt-o-co-so-799667/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường Công an chính quy xuống xã - giải pháp đảm bảo ANTT ở cơ sở - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 15/06/2018, 15:01 [GMT+7]

Tăng cường Công an chính quy xuống xã - giải pháp đảm bảo ANTT ở cơ sở

Quá trình chuyển đổi, phát triển kinh tế tại khu vực nông thôn luôn tiềm ẩn, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Công tác dồn điền đổi thửa, triển khai các dự án, tranh chấp đất đai có nhiều vướng mắc, dẫn đến khiếu kiện kéo dài… Việc kiện toàn đội ngũ công an xã, nâng cao năng lực nắm, dự báo và giải quyết các vụ việc phát sinh là hết sức cần thiết để có thể đảm bảo an ninh nông thôn, giữ vững bình yên trên địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Xuống cơ sở trong bối cảnh tình hình ANTT phức tạp và còn nhiều khó khăn. Nhưng với nhiệm vụ được giao, các đồng chí công an chính quy đã thực sự trở thành nòng cốt, góp phần kiện toàn đội ngũ công an xã, giúp những vấn đề phát sinh  nhanh chóng được nắm bắt, tháo gỡ, hòa giải trong quần chúng nhân dân.
 
Hiện 38/63 tỉnh, thành phố đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đem lại những chuyển biến tích cực trong đảm bảo ANTT, giữ cho thôn xóm bình yên.
.

Nguồn: ANTV

.