Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201802/khong-co-ho-khau-co-duoc-bo-tri-dat-tai-dinh-cu-779501/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201802/khong-co-ho-khau-co-duoc-bo-tri-dat-tai-dinh-cu-779501/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Không có hộ khẩu, có được bố trí đất tái định cư? - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 02/02/2018, 10:31 [GMT+7]

Không có hộ khẩu, có được bố trí đất tái định cư?

Ông Nguyễn Ngọc có 1 thửa đất ở được cấp sổ đỏ tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhưng chưa làm nhà ở. Ông Ngọc không có hộ khẩu và cũng không có thửa đất nào khác tại thị trấn này. Thửa đất này sẽ bị thu hổi hết để làm đường. Vậy, ông Ngọc được nhận đất tái định cư hay chỉ được nhận tiền đền bù?
 
Về nội dung này, Bộ Tải nguyên và Môi trường trả lời như sau:
 
Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 74 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
 
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Đất đai, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau: Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền; trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.
 
Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, trường hợp ông Ngọc bị thu hồi hết đất ở tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhưng chưa làm nhà ở và gia đình ông không còn đất ở, nhà ở nào khác tại thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở theo quy định.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.