Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201712/dau-nam-2018-bat-dau-tang-luong-toi-thieu-vung-773163/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201712/dau-nam-2018-bat-dau-tang-luong-toi-thieu-vung-773163/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đầu năm 2018 bắt đầu tăng lương tối thiểu vùng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 23/12/2017, 08:48 [GMT+7]

Đầu năm 2018 bắt đầu tăng lương tối thiểu vùng

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Panko Tam Thăng đề nghị giải đáp về việc thông qua quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018.
 
Công ty TNHH Panko Tam Thăng phản ánh, theo dự thảo tăng lương tối thiểu vùng năm 2018: Về địa bàn áp dụng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất cơ bản giữ nguyên 4 vùng và danh mục địa bàn ở 4 vùng theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ; nhưng có xem xét, cân đối điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn áp dụng theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương.
 
Cụ thể, điều chỉnh phân vùng từ vùng II lên vùng I đối với thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; từ vùng III lên vùng II gồm: Huyện Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An và thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam; từ vùng IV lên vùng III gồm: Huyện Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam, huyện Lộc Ninh và Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước.
 
Bên cạnh đó, điều chỉnh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình từ vùng III xuống vùng IV. Về thời điểm áp dụng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất quy định này được thực hiện từ ngày 1/1/2018.
 
Do có thay đổi rất lớn về mức lương và phân vùng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhưng đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa biết Dự thảo Nghị định này khi nào được thông qua nên Công ty TNHH Panko Tam Thăng đề nghị cho biết dự thảo về tăng lương tối thiểu vùng khi nào được thông qua hoặc dự kiến khi nào được thông qua.
 
Về vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Ngày 7/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/1/2018, các quy định của Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.
 
Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).
 
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 như sau: Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng; vùng II: 3.530.000 đồng/tháng; vùng III: 3.090.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000-230.000 đồng/tháng.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.