Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201405/tieu-chi-ho-gia-dinh-nong-lam-ngu-nghiep-co-muc-song-trung-binh-490292/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201405/tieu-chi-ho-gia-dinh-nong-lam-ngu-nghiep-co-muc-song-trung-binh-490292/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiêu chí hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 30/05/2014, 08:34 [GMT+7]

Tiêu chí hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015.
 
Theo đó, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên chuẩn cận nghèo hiện hành đến dưới 900.000 đồng/người/tháng.
 
Theo Quyết định 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 thì hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng.
 
Như vậy, giai đoạn 2014-2015, hộ có thu nhập bình quân đầu người từ trên 520.000 đồng/người/tháng đến dưới 900.000 đồng/người/tháng là hộ có mức sống trung bình.
 
Tiêu chí này là căn cứ để xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế.
 
Quyết định nêu rõ, những đối tượng được công nhận có mức sống trung bình trên cơ sở kết quả rà soát, thẩm định của các địa phương từ năm 2014 sẽ được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2014.
 
Việc ban hành tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình để hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế là rất cần thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
.

Nguồn: chinhphu.vn