Thứ Tư, 10/08/2016, 08:54 [GMT+7]

Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy CMND 2016

Lịch làm việc của Trung tâm một cửa Công an Nghệ An
Lịch làm việc của Trung tâm một cửa Công an Nghệ An
I. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:
 
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại CMND tại bộ phận một cửa.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn công dân làm các công việc sau:
+ Kê khai tờ khai cấp CMND (theo mẫu);
+ Lấy vân tay in vào tờ khai theo mẫu và CMND;
+ Nộp lệ phí cấp CMND theo quy định
* Trường hợp hồ sơ thiếu thì cán bộ hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ.
Bước 3. Viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.
 
II. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An.
 
III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
1. Đơn đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại có dán ảnh 3x4 cm và đóng dấu giáp lai giữa ảnh và đơn, được Công an xã, phường, thị trấn xác nhận;
2. Sổ hộ khẩu (HK 08);
3. 02 ảnh 3x4 cm do công dân tự chụp hoặc cơ quan công an chụp (ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, không đeo kính; không để râu, tóc trùm tai, trùm gáy; phụ nữ chụp ảnh không để hở ngực, không chỉnh sửa photoshop);
4. CMND hết hạn sử dụng (quá 15 năm), hư hỏng hoặc thay đổi nội dung trong CMND cũ.
 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
IV. THỜI HẠN TRỰC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ CMND
 
1. Thời gian tiếp nhận: Thứ 3, thứ 5, thứ 7.
2. Thời gian trả kết quả: Thứ 2, thứ 4, thứ 6.
 
V. ĐỐI TƯỢNG: Những trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại CMND.
 
Không tiếp nhận: Hồ sơ cấp mới, hồ sơ sửa sai và hồ sơ của công dân có hộ khẩu thường trú ở thành phố Vinh.
 
VI. CƠ QUAN THỤC HIỆN: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.
 
VII. LỆ PHÍ:
- Đối với các phường thuộc thành phố, thị xã, mức thu: 9.000 đ
- Đối với xã, thị trấn, miền núi, biên giới, hải đảo và các khu vực khác; mức thu: 4.000 đ
 
Không thu lệ phí đối với các trường hợp sau:
- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ.
- Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.
- Công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc.
 
VIII. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
* Điều kiện được cấp lại CMND: Công dân bị mất CMND.
* Điều kiện được cấp đổi CMND: Những công dân đã được cấp CMND mới theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 và giấy CMND theo Quyết định số 143/CP được đổi lại trong các trường hợp sau:
+ Quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp;
+ CMND rách, nát, không rõ ảnh hoặc một trong các thông tin đã ghi trên CMND;
+ Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. Những thay đổi này phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
+ Những người đã được cấp giấy CMND nhưng chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển đăng ký hộ khẩu thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND;
+ Thay đổi đặc điểm nhận dạng là những trường hợp đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.
 
IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.
- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.
- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Nghị quyết số 176/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí CMND trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An  về việc ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí CMND trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
.

Phòng CSQLHC về TTXH - Công an Nghệ An