Thứ Hai, 07/10/2019, 08:05 [GMT+7]
Công an huyện Con Cuông

Nhiều kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Sau khi Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCA ngày 14/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) ban hành, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện Con Cuông đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC trong đơn vị. Qua đó, đã triển khai nhiều kế hoạch công tác và đến nay đã có nhiều kết quả nổi bật.

Cán bộ Công an huyện Con Cuông đến tận bản làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân
Cán bộ Công an huyện Con Cuông đến tận bản làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân

Điển hình như: Hàng năm xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC, kế hoạch xác định chỉ số CCHC, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, chương trình pháp chế và CCHC, tư pháp trong Công an Con Cuông... Đồng thời, Lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến kiến thức về công tác CCHC cho CBCS thông qua các buổi giao ban, các hội nghị về công tác CCHC như: Hội nghị đối thoại giữa Trưởng Công an huyện với CBCS về công tác CCHC; đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019; tập huấn công tác CCHC, quản lý cư trú và tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cho lực lượng Công an xã, thị trấn với hơn 1.000 lượt CBCS tham gia; sơ, tổng kết công tác Công an... Qua đó, nâng cao nhận thức cho CBCS về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả, sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, Công an huyện Con Cuông đã tham mưu cho các cấp, ngành chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong lực lượng Công an và ngoài xã hội. Riêng đơn vị cũng ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện CCHC, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ. Điển hình như: Rút ngắn thời gian làm việc, họp, giao ban đơn vị, viết báo cáo, nghiên cứu tài liệu của cán bộ thuộc biên chế Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tại trụ sở Công an huyện từ 7 ngày/tháng xuống 4 ngày/tháng để tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết vụ việc tại cơ sở. Rút ngắn thời gian giao ban, họp đội của trưởng Công an xã do Công an chính quy đảm nhiệm từ 4 lần/tháng xuống 1 lần/tháng. Tăng lên 2 lần giao hồ sơ hoàn chỉnh tại Công an tỉnh, giảm 3 ngày hồ sơ chờ chuyển giao Công an tỉnh giải quyết như trước đây; sử dụng hiệu quả, khai thác tối đa hệ thống tra cứu CMND tàng thư điện tử căn cước công dân Công an tỉnh Nghệ An; thực hiện bỏ thủ tục sao y CMND, sổ hộ khẩu của chủ xe trong hồ sơ đăng ký xe, bỏ các loại đơn xin, thay vào đó là tờ khai đăng ký xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng không ngừng đẩy mạnh CCHC liên quan đến tổ chức, cá nhân ngoài xã hội, như: Cấp mới, cấp lại, cấp đổi CMND rút ngắn xuống còn 15 ngày làm việc (giảm 5 ngày làm việc), cấp mới CMND ngoại tỉnh không quá 25 ngày làm việc (rút ngắn 5 ngày), sửa sai CMND không quá 30 ngày làm việc (rút ngắn 5 ngày); cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT không quá 2 ngày (rút ngắn 3 ngày làm việc); cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT không quá 1 buổi (rút ngắn 1,5 ngày). Trong công tác đăng ký, cấp biển số môtô, xe gắn máy, xe máy điện rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng: Cấp ngay biển số và giấy hẹn; trả giấy chứng nhận đăng ký xe sau 1 ngày làm việc; đối với các trường hợp công dân của các xã Bình Chuẩn, Thạch Ngàn, Môn Sơn, Đôn Phục và Cam Lâm đến đăng ký xe mới thì được cấp luôn giấy chứng nhận đăng ký xe trong ngày. Thường xuyên bố trí 6 CBCS trở lên trực luân phiên từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần tại “Bộ phận một cửa”, CBCS tiếp dân luôn có thái độ, lễ tiết, tác phong chuẩn mực khi tiếp công dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, đơn vị đã cử 1 cán bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác CCHC, đồng thời chỉ đạo tổ điều lệnh đơn vị thường xuyên kiểm tra chặt chẽ thái độ, lễ tiết tác phong của CBCS tại “Bộ phận một cửa”. So với những năm trước đây, hiện nay CBCS tại “Bộ phận một cửa” nói riêng và CBCS Công an huyện nói chung đã thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, thái độ trong công tác tiếp dân, đặc biệt là CBCS phụ trách tại “Bộ phận một cửa”. Cũng trong 3 năm qua, đơn vị đã cử 260 lượt CBCS trực tiếp xuống cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp CMND, cấp sổ hộ khẩu miễn phí cho 11.897 công dân. Công tác cải cách tổ chức bộ máy cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhất là thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đơn vị đã bố trí 2 đồng chí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, 3 đồng chí đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã; 9 đồng chí đảm nhiệm chức danh Công an viên. Qua triển khai, cơ bản số CBCS được điều động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, công tác CCHC tại Công an huyện Con Cuông đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Đội ngũ CBCS có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tinh thần trách nhiệm của CBCS đối với công việc được nâng cao, nhất là thái độ, lễ tiết tác phong khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân. Qua đó, góp phần đưa công tác CCHC tại Công an huyện Con Cuông đi vào chiều sâu, hiệu quả.

.

Hải Việt

.