Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201812/gan-cong-tac-luan-chuyen-voi-bo-tri-can-bo-chu-chot-khong-phai-nguoi-dia-phuong-826703/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201812/gan-cong-tac-luan-chuyen-voi-bo-tri-can-bo-chu-chot-khong-phai-nguoi-dia-phuong-826703/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gắn công tác luân chuyển với bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 01/12/2018, 08:05 [GMT+7]

Gắn công tác luân chuyển với bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn tạo hiệu ứng tốt hơn, tạo sự lan tỏa trong công tác luân chuyển cán bộ; gắn công tác luân chuyển cán bộ với việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương và chuẩn bị một số bước nhân sự nhiệm kỳ tới.

Ngày 30/11, tại Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ Trung ương luân chuyển.
 
Tham dự hội nghị có đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các Ban xây dựng Đảng, các cán bộ được Trung ương điều động, luân chuyển đang công tác tại địa phương từ Đại hội Đảng toàn quốc khóa X, XI và từ đầu khóa XII đến nay.
 
Chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá: Hội nghị góp phần hoàn thiện trong xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu: Cán bộ luân chuyển sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ với tâm huyết, trách nhiệm cao; cần tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cơ quan, Đảng bộ và nhân dân nơi công tác. Các cơ quan có người được cử đi luân chuyển và cơ quan tiếp nhận người cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, giúp đỡ công việc, tạo điều kiện tối đa cho người được luân chuyển nhận nhiệm vụ mới.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần hoàn thiện chính sách về ăn ở, đi lại, tiền lương, phụ cấp và chính sách trở về nơi làm việc cũ hoặc về Trung ương đối với người được đi luân chuyển.
 
Theo Quy định 98-QĐ/TW và Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị, công tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Việc đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; kiên quyết ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen… Đối tượng luân chuyển là cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.
 
Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, luân chuyển 16 đồng chí cán bộ Trung ương về địa phương công tác; phân công, bố trí công tác khác đối với 26 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển đang công tác tại địa phương. Hiện nay, còn 22 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển trên 36 tháng đang công tác tại địa phương.
 
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, công tác luân chuyển cán bộ được tiến hành bài bản, chặt chẽ, đồng bộ, minh bạch, khách quan và dân chủ hơn theo đúng chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém và khuyết điểm trong thời gian qua.
 
Việc lựa chọn cán bộ, địa bàn, chức danh luân chuyển được tiến hành thân trọng, kỹ lưỡng theo phương châm “làm đến đâu, chắc đến đó”; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ, cơ quan nơi đi với địa phương nơi đến; cán bộ luân chuyển là cán bộ trẻ, chủ yếu là cấp Thứ trưởng, tương đương, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển. 
 
Hầu hết các đồng chí cán bộ luân chuyển đều có nhận thức đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao, chấp hành sự phân công, điều động, bố trí công tác của các cấp có thẩm quyền; nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Trong thời gian tới, công tác luân chuyển cán bộ Trung ương cần tiếp tục triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan và thực sự vì mục đích chung, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
 
Các cơ quan, đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn tạo hiệu ứng tốt hơn, tạo sự lan tỏa trong công tác luân chuyển cán bộ; gắn công tác luân chuyển cán bộ với việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương và chuẩn bị một số bước nhân sự nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.
 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; chủ động tham mưu, đề xuất phân công, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp với cán bộ sau luân chuyển.
 
Cán bộ luân chuyển tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động, bố trí công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.