Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201811/sua-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-linh-vuc-bao-ve-thuc-vat-825526/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201811/sua-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-linh-vuc-bao-ve-thuc-vat-825526/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sửa quy định quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 24/11/2018, 10:57 [GMT+7]

Sửa quy định quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; Thông tư 285/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo sửa đổi bổ sung quy định về quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật tại Thông tư số 231/2016/TT-BTC. Cụ thể, theo quy định hiện hành tại Thông tư số 231/2016/TT-BTC, việc quản lý và sử dụng phí như sau: Tổ chức thu phí là Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm dịch thực vật (trường hợp được khoán chi phí hoạt động thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính) được trích lại 75% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. Nộp 25% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng phí như sau: Tổ chức thu phí là Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm dịch thực vật (trường hợp được khoán chi phí hoạt động thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính):

a) Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I được trích lại 40% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Nộp 60% tiền phí thu được vào NSNN.

b) Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II được trích lại 20% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Nộp 80% tiền phí thu được vào NSNN.

c) Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI, vùng VII được trích lại 65% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. Nộp 35% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

d) Chi cục Kiểm dịch thực vật các vùng III, IV, V, IX và Cục Bảo vệ thực vật được trích lại 95% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Nộp 5% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

đ) Chi cục Kiểm dịch thực vật các vùng VIII được trích lại 85% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. Nộp 15% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước”.

Cùng với đó, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng phí tại Thông tư 285/2016/TT-BTC và 286/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.  

.

Nguồn: Chinhphu.vn