Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201501/ke-hoach-don-gian-hoa-tthc-trong-tam-nam-2015-577154/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201501/ke-hoach-don-gian-hoa-tthc-trong-tam-nam-2015-577154/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 08/01/2015, 10:02 [GMT+7]

Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015

(Congannghean.vn)-Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015 với mục tiêu đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan.
 
Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu 100% thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
 
Theo Kế hoạch, trọng tâm năm 2015 sẽ đơn giản hóa 13 nhóm TTHC, quy định liên quan đến: Xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ khi có quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đến khi đi vào hoạt động; khám, chữa bệnh cho người dân; tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học; tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức; yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực;...
 
Về tiến độ thực hiện đơn giản hóa 13 nhóm TTHC nêu trên, theo kế hoạch, sẽ hoàn thành thống kê TTHC, quy định liên quan trong nhóm thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ, ngành chủ trì tổng hợp trước ngày 31/1/2015; hoàn thành hệ thống hóa nhóm TTHC, quy định liên quan để thống nhất triển khai trước ngày 15/2/2015.
 
Sau đó, nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC và gửi cho Bộ, ngành chủ trì trước ngày 31/5/2015. Việc lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC, đối tượng tuân thủ về phương án đơn giản hóa TTHC phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2015.
 
Công tác chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, dự thảo Quyết định kèm theo phương án đơn giản hóa TTHC trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2015.
 
Đến trước ngày 31/12/2015 phải hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, theo trình tự, thủ tục rút gọn.
 
Lập danh mục, chuẩn hóa tên TTHC trước 30/4/2015
 
Ngoài 13 nhóm TTHC, quy định liên quan nêu trên được đơn giản hóa, còn có 2 nhóm nhiệm vụ liên quan đến rà soát, chuẩn hóa và công khai TTHC gồm: Rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành, địa phương trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính được giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.
 
Về tiến độ thực hiện 2 nhóm nhiệm vụ nêu trên, đối với Bộ, ngành, hoàn thành việc lập danh mục và chuẩn hóa tên TTHC trong phạm vi rà soát, hệ thống, chuẩn hóa trước ngày 30/4/2015.
 
Hoàn thành việc xây dựng, ban hành quyết định công bố TTHC theo danh mục, gửi UBND cấp tỉnh để tổ chức việc bổ sung, hoàn chỉnh bộ TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của địa phương; đồng thời hoàn thành việc nhập dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trước ngày 31/8/2015.
 
Thực hiện niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC ngay sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa theo từng cấp giải quyết được ban hành, hoàn thành trước ngày 31/12/2015.
 
Đối với UBND cấp tỉnh, rà soát, hệ thống, bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành quyết định công bố bộ TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của địa phương theo từng cấp giải quyết trên cơ sở quyết định công bố TTHC đã được Bộ, ngành chuẩn hóa theo thẩm quyền; đồng thời chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; hoàn thành trước ngày 30/11/2015.
 
Thực hiện niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC ngay sau khi quyết định công bố TTHC chuẩn hóa theo từng cấp giải quyết được ban hành, hoàn thành trước ngày 31/12/2015.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.