Thứ Hai, 21/12/2020, 14:40 [GMT+7]
Kỷ niệm 76 năm NGÀY thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020)

Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

(Congannghean.vn)-Trải qua 76 năm thành lập (22/12/1944 - 22/12/2020), Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp  với Đại đội Biên phòng 216, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào)  tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới
Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Đại đội Biên phòng 216, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới
Trải qua 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là: Trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quyết chiến, quyết thắng; gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết nội bộ, trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí và hành động; kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tự lực, tự cường, cần kiệm; lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị; luôn nêu cao tinh thần ham học; đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình. 
 
Cùng với bề dày 76 năm truyền thống của QĐND Việt Nam, trải qua 31 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho sự phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với đó, hình thành thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc.
 
Lớn lên cùng với phong trào cách mạng của cả nước, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là: Tham mưu xây dựng LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên; tích cực tham mưu thực hiện cuộc vận động xây dựng cơ sở xã, phường, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng địa bàn an toàn làm chủ.
 
Đồng thời, tích cực chủ động phòng, chống cháy rừng, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch, bệnh; giúp đỡ LLVT, nhân dân các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới với tỉnh trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phối hợp với bạn Lào và làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước. LLVT tỉnh cũng đã làm tốt công tác chính sách, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách. Đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, văn minh.
 
Dự báo trong những năm tới, bên cạnh xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển thì tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta phải tiếp tục tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; tiếp tục xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
 
Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
.

Thùy Dương

.