Thứ Bảy, 13/07/2019, 09:27 [GMT+7]

Tạo chuyển biến mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.nv)-Trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với các hoạt động nghiệp vụ khác, Công an tỉnh Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Nhờ vậy, kết quả đạt được khá toàn diện và rõ nét.
 
Từ thực tiễn sinh động của công tác phòng, chống tội phạm có thể thấy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là hình thức cơ bản, thích hợp nhất để tập hợp, thu hút, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao năng lực hoạt động của đông đảo nhân dân tham gia giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT; là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.
Đông đảo người dân tham gia góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh hơn
Đông đảo người dân tham gia góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh hơn
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo và quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhất là sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo nhân dân trong cả tỉnh, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức xây dựng, duy trì và có bước phát triển sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Trong 6 tháng qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT bằng các kế hoạch, chỉ thị, chương trình hành động, phối hợp với các ban, ngành xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xuống cơ sở đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
 
Qua thống kê toàn tỉnh có 57 mô hình, với phương châm, tập trung nhân rộng những mô hình thiết thực, có sức lan tỏa. 6 tháng qua, trên địa bàn cả tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã nhân rộng 15 loại mô hình nổi bật, tiêu biểu tại 70 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. Điển hình như mô hình “Camera an ninh”, “Tổ tuần tra nhân dân”, “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”, “Giáo xứ, giáo họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, “Đồng bào lương giáo đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”... Đặc biệt, đã quyết liệt củng cố các mô hình đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đặc thù, tạo chuyển biến tích cực xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, Bộ Công an đã biểu dương kết quả, kinh nghiệm xây dựng và triển khai mô hình “Quy chế phối hợp giữa Công an với linh mục và Hội đồng mục vụ giáo xứ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” ở Thanh Chương để các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tham khảo, vận dụng.
 
Công an tỉnh cũng đã thường xuyên đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn các phường, xã củng cố, kiện toàn hệ thống tự quản về ANTT theo Quyết định 57 ngày 9/6/2006 của UBND tỉnh, ưu tiên củng cố, thành lập và duy trì hoạt động các tổ tự quản về ANTT: Tổ tự quản, tổ liên gia, tổ tuần tra, câu lạc bộ... Qua theo dõi, hiện nay trên toàn tỉnh thành lập trên 7.500 ban tự quản về ANTT thôn, bản, khu phố với  gần 39.000 thành viên; đã thành lập 38.000 tổ tự quản về ANTT với trên 96% số hộ gia đình trong tỉnh tham gia. Thông qua hoạt động của tổ tự quản về ANTT đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật, công tác “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” và tham gia đảm bảo ANTT trong từng gia đình. Tình làng nghĩa xóm được khơi dậy và ngày càng gắn bó, hạn chế phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, tạo sự ổn định về ANTT và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay từ cơ sở. Qua đánh giá, có trên 95% tổ tự quản về ANTT được duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động.
 
Đối với các địa bàn huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, Công an tỉnh Nghệ An đã thường xuyên hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tranh thủ phát huy vai trò của người có uy tín, các già làng, trưởng bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là ma túy, mua bán người, phòng, chống di dịch cư trái phép, ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái phép... nhằm đẩy mạnh, xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Đặc biệt, Công an tỉnh đã thành lập 7 tổ công tác phối hợp với Công an các địa phương chuẩn bị nội dung và trực tiếp tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào tại các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương với gần 5.000 người tham gia.
 
Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tiếp xúc, quan hệ, tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, cộng đồng dân cư... tích cực tham gia, phối hợp chính quyền vận động người dân giải quyết các vụ việc nổi lên trong nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở. Ngoài ra, chú trọng tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, nắm chắc tình hình, lấy ý kiến góp ý của nhân dân về công tác đảm bảo ANTT và đối với lực lượng Công an các cấp để kịp thời chỉ đạo giải quyết, chấn chỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong nhân dân. Qua diễn đàn, nhân dân đã cung cấp trên 1.800 tin báo tố giác tội phạm có giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra, làm rõ 128 vụ phạm tội hình sự, 148 vụ ma túy, 80 vụ việc vi phạm về quản lý kinh tế, vi phạm môi trường; bắt giữ và vận động 10 đối tượng truy nã ra đầu thú; phát hiện, thu giữ 7 khẩu súng quân dụng, 215 khẩu súng tự chế các loại, 1.560 đồ chơi nguy hiểm...
 
Thực tiễn sinh động của cuộc sống minh chứng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đa số nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Từ đó, góp phần xây dựng được thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và TTATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
.

MAI HẬU

.