Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201904/cong-an-nghe-an-tang-cuong-chan-chinh-chap-hanh-dieu-lenh-ky-cuong-850992/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201904/cong-an-nghe-an-tang-cuong-chan-chinh-chap-hanh-dieu-lenh-ky-cuong-850992/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, kỷ cương - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 24/04/2019, 11:00 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Tăng cường chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, kỷ cương

(Congannghean.vn)-Kỷ luật là sức mạnh của lực lượng vũ trang. Việc chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, tăng cường huấn luyện quân sự, võ thuật luôn được Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tiến hành thường xuyên, gắn trách nhiệm với đôn đốc, giám sát, kiểm tra.

Công tác tập huấn điều lệnh đội ngũ được Công an Nghệ An tổ chức thường xuyên
Công tác tập huấn điều lệnh đội ngũ được Công an Nghệ An tổ chức thường xuyên

Những năm qua, với khẩu hiệu hành động "Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của CBCS trong việc chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác.

Ý thức rõ việc chấn chỉnh CBCS chấp hành điều lệnh góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên ban hành nhiều nội dung, kế hoạch, chương trình. Mục tiêu cao nhất là làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa và nâng cao hiệu quả việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND; các quy định về huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND cho CBCS. Từ đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động, tạo động lực thi đua phấn đấu góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn và uy tín hơn”.

Xác định việc chấp hành, thực hiện điều lệnh là nhiệm vụ cốt lõi, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND thường xuyên và đột xuất theo Thông tư số 28 ngày 28/5/2013 của Bộ Công an, với phương châm “3 không, 2 phải” (không vi phạm điều lệnh CAND; không vi phạm quy định về sử dụng rượu, bia; không vi phạm kế hoạch hóa gia đình; phải bản lĩnh vững vàng, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; phải thực hiện nếp sống văn hóa).

Trong đó, tập trung kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện Nghị quyết 04, Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an tỉnh; chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực chiến đấu, trực ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh; chấp hành điều lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, quy chế, quy trình; giờ giấc làm việc, tư thế, lễ tiết tác phong của CBCS...

Đặc biệt là thường xuyên kiểm tra đối với CBCS thường xuyên tiếp xúc giải quyết các thủ tục với nhân dân (lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an phường, Công an xã có cán bộ chính quy). Việc tham mưu xử lý vi phạm đảm bảo chính xác, khách quan, linh hoạt có ý nghĩa giáo dục, phòng ngừa cao. Các tổ điều lệnh ở các đơn vị, phòng, ban, Công an các huyện, thành, thị đã hoạt động thường xuyên, có biên bản kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm, tổ chức chấm điểm thi đua hằng tháng, hằng quý, lấy đó làm kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua cho cả năm.

Đội điều lệnh Công an tỉnh kiểm tra tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
Đội điều lệnh Công an tỉnh kiểm tra tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn thường xuyên tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, nhất là chỉ huy cấp đội và cán bộ làm công tác huấn luyện của Công an các địa phương. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng huấn luyện võ thuật, chiến thuật ứng dụng cho lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự, Công an cấp huyện để chủ động ứng phó với các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17 của Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh” gắn với thực hiện Nghị quyết 04 và Nghị quyết số 12 với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Qua việc thường xuyên chấn chỉnh, kiểm tra, việc chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác; tư thế, lễ tiết, tác phong, nếp sống văn hóa; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS Công an tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, các quy trình, quy chế, chế độ, mệnh lệnh công tác của CBCS được thực hiện nghiêm túc. Tư thế, lễ tiết, tác phong khi quan hệ, tiếp xúc với cán bộ, nhân dân đúng mực; được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

CBCS thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, chấp hành nghiêm điều lệnh, ứng xử có văn hóa, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ…tinh thần trách nhiệm được nâng cao rõ rệt trong công việc hàng ngày, trực ban, trực chiến nghiêm túc, giải quyết công việc của dân trên tinh thần phấn đấu “Mỗi ngày làm nhiều việc tốt vì nhân dân”. Công tác cải cách hành chính, nhất là các lĩnh vực phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp như: Cấp hộ chiếu, giấy thông hành đăng ký phương tiện giao thông, làm CMND, xác nhận đủ điều kiện về ANTT, PCCC… có nhiều cải tiến rút ngắn thời gian chờ đợi, được nhân dân và doanh nghiệp đồng tình, khen ngợi.

.

Mai Hậu

.