Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201801/luc-luong-hau-can-ky-thuat-cong-an-nghe-an-70-nam-xay-dung-chien-dau-va-truong-thanh-777980/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201801/luc-luong-hau-can-ky-thuat-cong-an-nghe-an-70-nam-xay-dung-chien-dau-va-truong-thanh-777980/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 24/01/2018, 14:57 [GMT+7]
Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nghệ An

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

(Congannghean.vn)-Ngày 25/1/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2 đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của công tác Công an, trong đó, nhấn mạnh đến hoạt động của các lĩnh vực hậu cần, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ kháng chiến. Từ đó, ngày 25/1 trở thành ngày truyền thống của lực lượng Hầu cần - Kỹ thuật (HC-KT) CAND. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những đóng góp của các thế hệ lực lượng HC-KT CAND được giao trọng trách trên mặt trận thầm lặng, gian khổ nhưng rất vẻ vang đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dung, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dung, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng HC-KT chưa hình thành những đơn vị độc lập trong bộ máy tổ chức của lực lượng Công an nhưng đã có tiền đề. Đó là những cán bộ làm công tác tiếp nhận, quản lý cơ sở vật chất của địch để lại như: Nhà cửa, các phương tiện, máy móc, các loại vũ khí, kế toán tài vụ, theo dõi quản lý tài sản công… đặt tại phòng Nội ty của Sở Liêm phóng Bắc Bộ. Trong suốt thời gian giành và giữ chính quyền, bộ phận này đã tiếp quản nhanh và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của địch để phục vụ công tác, chiến đấu. Khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn ban đầu, CBCS làm công tác HC-KT đã chủ động sáng tạo, nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu của ngành, góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng, ngăn chặn mọi âm mưu lật đổ chính quyền của thù trong, giặc ngoài, góp phần bảo vệ vững chắc các thành quả cách mạng tháng 8/1945.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Công an, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2 (tháng 1/1948) đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của công tác Công an, trong đó có công tác HC-KT phục vụ yêu cầu cuộc kháng chiến. Hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt với công tác HC-KT. Ngày 25/1 hàng năm chính thức trở thành ngày truyền thống của lực lượng HC-KT CAND. Song hành cùng các lực lượng khác trong CAND, các thế hệ cán bộ HC-KT đã tích cực, năng động, vượt khó, thực hiện nhiều biện pháp đa dạng để có đủ vũ khí, đạn dược và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác, chiến đấu trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc XHCN, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nước ta bước vào thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN với nhiều khó khăn, thách thức. Trước những yêu cầu bức thiết về việc kiên toàn lực lượng HC-KT CAND, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều quyết định, thông tư để kiện toàn bộ máy cán bộ công tác trong ngành HC-KT theo hướng chuyên sâu. Ngày 22/11/1977, Bộ Nội vụ ra Thông tư số 31 quy định nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của lực lượng làm công tác hậu cần từ Bộ đến các địa phương. Đến ngày 24/12/1998, đồng chí Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 857 thành lập Tổng cục Kỹ thuật và Công nghệ. Ngày 11/12/2009, trên cơ sở sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4047 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Tổng cục HC-KT Bộ Công an.

Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản tại đơn vị
Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản tại đơn vị

Cùng với lực lượng HC-KT CAND, cán bộ HC-KT Công an Nghệ An đã vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi thời điểm, giai đoạn lịch sử khác nhau. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn xác định công tác hậu cần có vai trò, vị trí hết sức quan trọng; là yếu tố góp phần to lớn trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Từ đó, các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo một cách toàn diện và quyết liệt. Hàng trăm nghị quyết, đề án về công tác hậu cần được ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên nghe và cho ý kiến chỉ đạo sâu sát các khâu của công tác đảm bảo HC-KT.

Đặc biệt, sau khi Nhà nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường, theo định hướng XHCN, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã có sự chỉ đạo kịp thời về quan điểm, đường lối lãnh đạo công tác hậu cần trong thời kỳ đổi mới như sau: Công tác hậu cần không chỉ phục vụ dựa trên sự bao cấp của Bộ như trước đây mà là đảm bảo, phục vụ chiến đấu, công tác và xây dựng lực lượng theo phương thức mà Bộ Công an chỉ đạo: “Đảm bảo vật chất, kỹ thuật kết hợp giữa tiền tệ hóa và trang bị hiện vật phù hợp với sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế của đất nước và tổ chức bộ máy, nhiệm vụ của lực lượng CAND”. Theo đó, công tác tiếp nhận, trang cấp, mua sắm và quản lý tài sản, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh trại, nhà đất, công tác phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho CBCS đều đạt những thành tựu quan trọng.

Trong nhiều năm qua, trang thiết bị ngày càng hiện đại đã góp phần tạo điều kiện để CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Trong ảnh: Lãnh đạo, CBCS Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh kiểm tra xe trước khi lên đường làm nhiệm vụ)
Trong nhiều năm qua, trang thiết bị ngày càng hiện đại đã góp phần tạo điều kiện để CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Trong ảnh: Lãnh đạo, CBCS Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh kiểm tra xe trước khi lên đường làm nhiệm vụ)

Đã có nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hành động như: Đề án “Cải cách hành chính trong công tác hậu cần Công an Nghệ An giai đoạn 2001 - 2005”; Đề án “Nâng cao chất lượng, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho CBCS”; Nghị quyết 09-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh ngày 16/7/2008 về “Tăng cường lãnh đạo công tác hậu cần từ nay đến năm 2010 và những năm tiếp theo” nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hậu cần, xây dựng tiềm lực hậu cần ngày càng vững mạnh theo hướng chính quy, từng bước hiện đại. Trong đó, Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA ngày 16/7/2008 về “Tăng cường lãnh đạo công tác hậu cần từ nay đến năm 2010 và những năm tiếp theo” của Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ rõ: Một trong các mục tiêu của công tác hậu cần đó là “Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, từng bước chuẩn hóa công sở Công an các đơn vị, địa phương và chuẩn hóa phương tiện, nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ phù hợp với từng lực lượng”.

Lúc sinh thời, Bác Hồ căn dặn: Người làm công tác hậu cần cũng là chiến sỹ cách mạng của Đảng, thế nên phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu và thật sự là đầy tớ của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, 70 năm qua, nhiều thế hệ CBCS HC-KT Công an tỉnh nhà đã khắc phục khó khăn, thử thách, rèn đức, luyện tài góp phần xây dựng Công an Nghệ An “Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

.

Đại tá Nguyễn Đình Dung, Phó Giám đốc Công an tỉnh

.