Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201708/cong-an-nghe-an-siet-chat-cong-tac-dieu-lenh-va-huan-luyen-quan-su-vo-thuat-cand-750682/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201708/cong-an-nghe-an-siet-chat-cong-tac-dieu-lenh-va-huan-luyen-quan-su-vo-thuat-cand-750682/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Siết chặt công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật CAND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/08/2017, 15:16 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Siết chặt công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật CAND

(Congannghean.vn)-Xác định công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật là nhiệm vụ thường xuyên nên hàng năm, Công an Nghệ An vừa đẩy mạnh công tác huấn luyện, vừa siết chặt việc kiểm tra, đôn đốc nhằm rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác chấp hành điều lệnh CAND. Qua đó, vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu trong tình hình mới.

 Công an Nghệ An tổ chức Hội thi điều lệnh võ thuật CAND năm 2016
Công an Nghệ An tổ chức Hội thi điều lệnh võ thuật CAND năm 2016

Thực hiện Chỉ thị 08/CT-BCA-X11 ngày 21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND, trong những năm gần đây, để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 08, Đảng ủy Công an tỉnh xác định công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật CAND là một nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo chung về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật và chỉ đạo chuyên đề về xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; đồng thời, gắn việc tổ chức thực hiện Thông tư số 08 với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA(X11) ngày 18/4/2014 của Bộ Công an về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì ANTQ” để thúc đẩy toàn diện các mặt công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng trong Công an Nghệ An.

Trên cơ sở đó, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến tận CBCS và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về Công an tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, nhiều Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã ra nghị quyết để lãnh đạo siết chặt kỷ cương, điều lệnh, tăng cường huấn luyện quân sự, võ thuật trong đơn vị cùng cấp; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành điều lệnh CAND, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong làm việc của CBCS và đề ra các biện pháp thiết thực nhằm khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động của đơn vị.

Duy trì thường xuyên, nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về thực hiện Chỉ thị trong toàn Công an tỉnh. Định kỳ hàng tháng có thông báo về tình hình, kết quả chấp hành điều lệnh trong toàn Công an tỉnh. 6 tháng và 1 năm có thông báo về tình hình và kết quả công tác huấn lệnh điều lệnh, quân sự, võ thuật để các đơn vị theo dõi và thực hiện.

Để hoạt động này đi vào nề nếp và quy củ, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Công an Nghệ An luôn nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc siết chặt kỷ cương, thực hiện chế độ làm việc theo điều lệnh, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ năng thực hành điều lệnh, quân sự, võ thuật trong công tác xây dựng lực lượng CAND hiện nay.

Nhiều cấp ủy Đảng đã ban hành nghị quyết hoặc chương trình hành động để chỉ đạo việc chấp hành điều lệnh, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ năng thực hành điều lệnh, quân sự, võ thuật, góp phần chỉnh đốn quân phong, quân kỷ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi lực lượng, cơ quan, đơn vị. Các đơn vị, địa phương cũng như CBCS đều xác định việc siết chặt điều lệnh, thực hiện tốt kỹ năng quân sự, võ thuật CAND là tiền đề quan trọng, là khâu mở đầu trong xây dựng Công an Nghệ An tiến lên “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn và uy tín hơn”.

Theo đó, trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã mở 25 lớp tập huấn, huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật cho các nhóm đối tượng thuộc diện tập huấn của Công an tỉnh.Từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh đặt mục tiêu huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng thực hành điều lệnh quân sự, võ thuật, nghi lễ CAND theo tiêu chí “đúng, đều, đẹp, nhanh, mạnh, chính xác”.

Công an tỉnh đã mở lớp huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng thực hành điều lệnh chuyên sâu cho 225 cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an huyện; mở 4 lớp huấn luyện chuyên sâu cho 326  đội trưởng và tương đương; mở 3 lớp huấn luyện cho 252 lượt cán bộ huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật (tiểu giáo viên) và mở 2 lớp huấn luyện cho 196 cán bộ yếu về kỹ năng thực hành điều lệnh, võ thuật, quân sự.

Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND, Công an tỉnh đã thành lập Ban huấn luyện của Công an tỉnh gồm các đồng chí có kinh nghiệm của các đơn vị: PX15, PX14, PK20, huấn luyện đội mẫu để làm tốt công tác huấn luyện chuyên sâu trong toàn tỉnh. Trong năm qua, đã tiến hành 967 cuộc kiểm tra chấp hành điều lệnh thường xuyên và đột xuất tại 362 lượt đơn vị cấp cơ sở; 343 lượt kiểm tra, đôn đốc, duy trì chấp hành điều lệnh tại trụ sở cơ quan Công an tỉnh và cơ quan CSĐT.

Các cuộc kiểm tra đều đảm bảo đúng quy trình và thẩm quyền được giao, có nhận xét, đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm trong việc chấp hành điều lệnh từng đơn vị. Sau kiểm tra đều có thông báo kết quả và yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót. Kết quả kiểm tra việc chấp hành điều lệnh đã phục vụ tốt việc phân loại thi đua hàng tháng, hàng quý, hàng năm đối với tập thể và cá nhân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của Bộ trưởng Bộ Công an đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo và CBCS các đơn vị trong việc chấp hành kỷ cương, thực hiện chế độ làm việc theo điều lệnh, tạo môi trường công tác chính quy, văn minh, thân thiện, tiến tới xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

.

Như Phương

.