Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201702/cong-an-nghe-an-chu-trong-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-721874/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201702/cong-an-nghe-an-chu-trong-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-721874/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 07/02/2017, 08:48 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Congannghean.vn)-Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, cách thức sinh hoạt, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phòng Công tác Đảng và Quần chúng Công an Nghệ An trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Phòng Công tác Đảng và Quần chúng Công an Nghệ An trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, đảng viên trong Đảng bộ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, chức trách nhiệm vụ của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng; đồng thời, tập trung tổ chức quán triệt cho cấp uỷ Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, nghiên cứu nắm chắc những nội dung cơ bản. Phòng Công tác Đảng và Quần chúng đã tham mưu Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản của Đảng cấp trên.

Trong thời gian qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân đã luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật. Trách nhiệm của cấp uỷ và đồng chí bí thư trong duy trì sinh hoạt được nâng cao. Chế độ sinh hoạt của chi bộ dần đi vào nề nếp, đại đa số các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiều chi bộ đã thường xuyên tổ chức được các cuộc họp chi bộ theo chuyên đề.

Bên cạnh đó, nội dung sinh hoạt đã có sự chuẩn bị tốt hơn, phân công trách nhiệm của các đồng chí cấp uỷ viên rõ ràng. Hình thức sinh hoạt đã được đổi mới theo hướng thiết thực, dành nhiều thời gian để kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ, của đảng uỷ tháng trước, thảo luận thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo trong thời gian tới nhằm phát huy tích cực vai trò lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, việc bàn và ra nghị quyết lãnh đạo được chi uỷ chú trọng. Qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Một trong những giải pháp quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh bộ đó là Bí thư chi bộ cần nắm vững phương pháp điều hành, chức năng, nhiệm vụ, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, quần chúng ở chi bộ mình và gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức…

Các cấp ủy Đảng thường xuyên kiện toàn đội ngũ chi ủy có số lượng đủ, chất lượng tốt, thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức mới cho chi ủy; đồng thời, kịp thời biểu dương những đảng viên tiên phong gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên.

Đối với sinh hoạt định kỳ, cần kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chú trọng những vấn đề mới, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để cung cấp những thông tin có định hướng cho đảng viên...

.

Trần Thị Thanh Huyền