Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201410/ve-vu-lap-ho-so-khong-va-chi-tra-sai-quy-dinh-tien-cho-ho-ngheo-tai-xa-chau-loc-quy-hop-khoi-to-chu-tich-va-2-can-bo-xa-544986/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201410/ve-vu-lap-ho-so-khong-va-chi-tra-sai-quy-dinh-tien-cho-ho-ngheo-tai-xa-chau-loc-quy-hop-khoi-to-chu-tich-va-2-can-bo-xa-544986/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố chủ tịch và 2 cán bộ xã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 14/10/2014, 08:45 [GMT+7]
Về vụ lập hồ sơ khống và chi trả sai quy định tiền cho hộ nghèo tại xã Châu Lộc, Quỳ Hợp

Khởi tố chủ tịch và 2 cán bộ xã

(Congannghean.vn)-Ngày 6/10, Đại tá Nguyễn Đình Nghị, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: Sau một thời gian vào cuộc xác minh, điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện vừa hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Cấp sai định mức, không đúng đối tượng

Theo đơn tố cáo của một số người dân trên địa bàn xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp đến cơ quan Công an huyện, về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và chính sách xây dựng nhà vệ sinh thuộc Chương trình 135 giai đoạn II, trong các năm từ 2010 - 2012, ông Sầm Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Châu Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chỉ đạo cấp dưới cấp phát không đúng định mức, sai đối tượng; đồng thời, lập hồ sơ khống để lấy tiền chi cho các hoạt động khác sai mục đích. Từ những phản ánh trên, cơ quan điều tra Công an huyện đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo đó, đối với chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, ngày 28/10/2010, UBND xã Châu Lộc có Quyết định 69/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo xã, do ông Cường, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, cùng các ông Vi Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó ban; ông Sầm Văn Hiền, Kế toán trưởng làm ban viên và bà Trương Thị Thúy, Thủ quỹ làm thủ quỹ của Ban.

Cụ thể, trong năm 2010, trên cơ sở hồ sơ đề nghị của UBND xã, ngày 2/11/2009, UBND huyện Quỳ Hợp đã có Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ chính sách làm nhà, trong đó xã Châu Lộc có 124 hộ. Tiếp đến, ngày 16/8/2011, UBND huyện có Quyết định bổ sung danh sách được hưởng chính sách trên, trong đó xã Châu Lộc có 35 hộ.

Trong quá trình thực hiện, ngày 7/4/2010, UBND huyện đã có Quyết định 617 phân khai tiền hỗ trợ cho 57 hộ x 7.200.000 đồng/hộ, tương đương với số tiền 410.400.000 đồng; Quyết định 1880 ngày 16/8/2010 cấp cho 57 hộ x 1.200.000 đồng/hộ, tương đương 68.400.000 đồng và 18 hộ x 8.400.000 đồng, tương đương 151.200.000 đồng.

Tổng cộng cả 2 đợt là 630.000.000 đồng. Từ lệnh chi của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, UBND xã Châu Lộc đã rút tiền qua Kho bạc Nhà nước huyện đủ số tiền trên. Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ, chứng từ giải ngân quyết toán và số tiền thực tế cấp phát cho các hộ dân có sự chênh lệch. Cụ thể, UBND xã chỉ cấp cho 57 hộ (có danh sách ký nhận) với số tiền 424.600.000 đồng (lệch so với quyết toán số tiền 54.200.000 đồng.

Tiếp đó, UBND huyện có Quyết định 1880 ngày 16/8/2010 phân khai tiền hỗ trợ cho 18 hộ với số tiền 8.400.000 đồng, tương đương 151.200.000 đồng. Thế nhưng, xã chỉ cấp phát cho 18 hộ với số tiền 144.000.000 đồng (lệch 7.200.000 đồng so với quyết định phân khai, dù cho số tiền đã được rút về đủ từ Kho bạc Nhà nước – P.V). Theo khai nhận của ông Cường, ông Hiền và bà Thúy, số tiền chênh lệnh trên đã được UBND xã chi vào các hoạt động như tiếp khách, hỗ trợ cán bộ xã công tác và chi cho các hoạt động của UBND xã.

234
Một số tài liệu, chứng từ mà Chủ tịch xã và thuộc cấp lập khống để chi sai mục đích

Đến năm 2011, vào ngày 9/5, UBND huyện Quỳ Hợp có Quyết định phân khai tiền hỗ trợ cho 49 hộ nghèo thuộc diện trên số tiền 8.400.000 đồng/hộ, tổng là 411.600.000 đồng. Toàn bộ số tiền này được Phòng Tài chính - Kế hoạch lệnh chi cho UBND xã Châu Lộc rút tiền về qua Kho bạc Nhà nước. Khác với lần trước, trong số 49 đối tượng được cấp, UBND xã không những cấp không đủ số đối tượng được phê duyệt mà còn cấp sai định mức.

Cụ thể, xã chỉ cấp phát cho 36 trường hợp (trong đó, lần 1 cho 25 hộ x 8.400.000 đồng/hộ; lần 2 cho 10 hộ x 8.000.000 đồng/hộ và lần 3 cho 1 hộ x 8.000.000 đồng) với tổng số tiền 298.000.000 đồng; số còn lại 13 hộ không nhận được một khoản nào. Như vậy, số tiền còn 113.600.000 đồng đã bị thất thoát.

Theo như lý giải và khai nhận của những người có thẩm quyền liên quan, số tiền trên đã sử dụng chi cho 5 hộ "phát sinh", đều là người thân của cán bộ làm việc tại UBND xã, tất cả không nằm trong danh sách phê duyệt hộ nghèo được hưởng với số tiền (5 hộ x 8.000.000 đồng) là 40.000.000 đồng; cùng với số tiền còn lại chi cho việc tiếp khách, hỗ trợ cán bộ UBND xã và các hoạt động của xã.

Chi sai mục đích, lập hồ sơ khống

Còn đối với hạng mục hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường (tạm gọi là xây dựng nhà vệ sinh) nằm trong Quyết định 112/2007 về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. Theo Thông tư hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, đối với đối tượng là hộ nghèo chưa có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh tạm bợ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ.

Thực hiện chủ trương này, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, cùng một thời điểm (ngày 10/10/2010), UBND xã Châu Lộc đã ban hành 2 quyết định là Quyết định số 78 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt và Quyết định số 79 về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nhà vệ sinh. Cả hai quyết định đều do ông Sầm Văn Cường, Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo.

34
UBND xã Châu Lộc (Quỳ Hợp), nơi xảy ra các sai phạm

Trong quá trình thực hiện, theo quyết định phê duyệt của UBND huyện ngày 28/5/2010, xã Châu Lộc có 223 hộ nghèo được hưởng chính sách xây dựng nhà vệ sinh, mỗi hộ 1 triệu đồng, tương đương 223.000.000 đồng.

Thế nhưng, lấy lý do xã còn nghèo, đời sống cán bộ xã còn khó khăn, nhân lúc có nguồn tiền từ chương trình của Nhà nước, Sầm Văn Cường với chức vụ và quyền hạn được giao đã không chi trả đúng định mức theo quy định để lấy số tiền trên chi vào việc giải quyết một số công việc của UBND xã và "bồi dưỡng" thêm cho cán bộ UBND xã nhằm "nâng cao uy tín của mình" trước tập thể.

Cụ thể, ông Cường đã chỉ đạo cán bộ thuộc cấp, trực tiếp là Kế toán trưởng Sầm Văn Hiền lập hồ sơ khống quyết toán số tiền trên; trong khi chỉ cấp phát cho 145 hộ trong tổng số 223 hộ nghèo được duyệt,  mỗi hộ 1.000.000 đồng, với tổng 145.000.000 đồng; số còn lại 78 hộ x 1.000.000 đồng/hộ với số tiền 78.000.000 đồng xã đã không cấp phát.

Như vậy, trong thời gian từ năm 2010 - 2012, thực hiện chính sách ưu việt của Nhà nước đối với hộ nghèo tại các Quyết định 167/2008 và Quyết định 112/2007, UBND xã Châu Lộc mà trực tiếp là Chủ tịch Sầm Văn Cường đã không cấp phát đầy đủ cho các hộ nghèo trên địa bàn số tiền 198.800.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Đình Nghị, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: Căn cứ Điều 281, BLHS; các Điều 34, 100, 104 của Bộ luật TTHS, ngày 1/10/2014, cơ quan CSĐT Công an huyện đã có Quyết định số 80/CSĐT-CAH khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng đã ban hành các quyết định số 122, 123 và 124 khởi tố các bị can đối với: Sầm Văn Cường (SN 1966), Chủ tịch UBND xã Châu Lộc, trú bản Khục, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp; Sầm Văn Hiền (SN 1971), Kế toán UBND xã Châu Lộc, trú tại bản Khục, xã Châu Lộc  và Trương Thị Thúy (SN 1981), Thủ quỹ UBND xã Châu Lộc, trú tại xóm Tân Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp; tất cả áp dụng theo Khoản 2, Điều 281, BLHS. "Đồng thời với Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, cơ quan CSĐT Công an huyện đã có thông báo đến Huyện ủy, UBND huyện và xã Châu Lộc.

Ngày 3/10, Huyện ủy Quỳ Hợp cũng đã có các Quyết định số 911, 912, 913/QĐ-HU về việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Sầm Văn Cường, Chủ tịch UBND xã, Sầm Văn Hiền, Kế toán và Trương Thị Thúy, Thủ quỹ UBND xã Châu Lộc để phục vụ công tác điều tra" - Đại tá Nguyễn Đình Nghị cho biết thêm.

.

Xuân Thống

.