Thứ Ba, 26/11/2019, 09:15 [GMT+7]

Lan tỏa phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu'

(Congannghean.vn)-Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” đã tạo sức lan tỏa, góp phần đoàn kết, tập hợp đông đảo các thế hệ CCB trong tỉnh tích cực tham gia các “mặt trận” phát triển KT-XH cũng như xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018, Hội CCB tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018, Hội CCB tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” (2014 - 2019), đến nay, tỉ lệ hộ CCB có đời sống khá và giàu trên địa bàn tỉnh đạt gần 70%; trong đó xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi. Toàn Hội đã xây dựng được 6.971 điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động.

Phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống”, được các cấp Hội CCB triển khai thiết thực, hiệu quả. Đến nay, toàn Tỉnh hội đã đóng góp xây dựng quỹ nội bộ với số tiền 89 tỉ 564 triệu đồng cho 11.263 gia đình hội viên vay để phát triển kinh tế; góp phần giải quyết việc làm cho hơn 45.000 lao động là con em CCB. Hội CCB toàn tỉnh hiện có 553 doanh nghiệp, 114 hợp tác xã, 83 tổ hợp tác và 1.415 trang trại, 5.173 gia trại, thu hút 29.731 lao động trên địa bàn. Ngoài dấu ấn trong phát triển kinh tế, các hoạt động nhân đạo, từ thiện cũng được các cấp Hội CCB quan tâm thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, đã xóa được 2.326 nhà ở dột nát, tạm bợ cho hội viên nghèo...

Tính xung kích, gương mẫu của những người lính cụ Hồ còn được cụ thể hóa trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới”. Tính đến tháng 6/2019, toàn Tỉnh hội có 21.803 gia đình hội viên hiến 856.977 m2 đất, tham gia 366.102 ngày công; đóng góp 93 tỉ 500 triệu đồng để xây dựng các công trình nông thôn mới. Tiêu biểu trong phong trào đóng góp ngày công, hiến đất mở đường giao thông nông thôn phải kể đến CCB các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Anh Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Diễn Châu. Trong công tác đảm bảo trật tự ATXH tại cơ sở, thực hiện cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, 5 năm qua, toàn tỉnh xây dựng được 6.892 mô hình với tổng số 21.350 hội viên CCB tham gia. Trong đó, 3.935 tổ an ninh trật tự; 925 “Cổng trường an toàn”; 3 mô hình “Đường tàu an toàn”…

Trở về với đời thường sau những năm tháng mưa bom bão đạn, thấu hiểu rõ sức mạnh của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người lính năm xưa còn tích cực đồng hành, giúp đỡ thế hệ thanh niên với việc đảm nhiệm vai trò bí thư danh dự của các chi đoàn. Thông qua hoạt động chung, CCB nắm bắt, tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thanh niên hoặc cùng phối hợp bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu xem xét kết nạp vào Đảng. Thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; các cấp Hội CCB kiên quyết đấu tranh với biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vạch trần những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng. 5 năm qua, có 31.369 lượt hội viên, cựu quân nhân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 1.500 nguồn tin có giá trị, phối hợp bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Các cấp Hội CCB cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, giúp đỡ hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Qua đó, phát huy vai trò tích cực của Hội trên các mặt đời sống xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

.

Thùy Dương

.