Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201805/cong-an-tp-vinh-kiem-tra-thuc-te-canh-sat-khu-vuc-796572/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201805/cong-an-tp-vinh-kiem-tra-thuc-te-canh-sat-khu-vuc-796572/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công an TP Vinh: Kiểm tra thực tế Cảnh sát khu vực - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 28/05/2018, 08:24 [GMT+7]

Công an TP Vinh: Kiểm tra thực tế Cảnh sát khu vực

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch kiểm tra về chất lượng Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an phụ trách xã (PTX) về ANTT, từ ngày 26/5, Công an TP Vinh đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Công an các phường trên địa bàn.

Công an TP Vinh kiểm tra thực tế tại Công an phường Hưng Bình
Công an TP Vinh kiểm tra thực tế tại Công an phường Hưng Bình

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả các mặt công tác và năng lực, trách nhiệm, kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, khả năng phối hợp, giải quyết tình hình vụ việc liên quan CSKV và Công an PTX. Từ đó, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, vướng mắc, khó khăn của CSKV, Công an PTX để đề xuất và thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thông qua công tác kiểm tra, làm rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn đối với CSKV và Công an PTX. Quá trình kiểm tra phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của CSKV theo quy định của pháp luật, các văn bản hiện hành sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo ANTT của từng địa bàn, đảm bảo tính khách quan, khoa học, toàn diện đối với CSKV, Công an PTX.

Theo đó, Công an TP Vinh sẽ thành lập 3 đoàn tiến hành kiểm tra Công an 16 phường và Đội Công an PTX. Nội dung kiểm tra thực tế gồm: Công tác nắm, xử lý tình hình, giải quyết vụ việc liên quan ANTT; kiểm tra thực tế tại địa bàn công tác; việc nắm hồ sơ, sổ sách, báo cáo CSKV, Công an PTX; công tác giáo dục, quản lý cư trú…

.

M.H

.