Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201803/cong-an-huyen-nghi-loc-day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-786436/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201803/cong-an-huyen-nghi-loc-day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-786436/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 24/03/2018, 09:05 [GMT+7]
Công an huyện Nghi Lộc

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Xác định tầm quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), những năm qua, Đội Xây dựng phong trào và Phụ trách xã (XDPT và PTX) về ANTT Công an huyện Nghi Lộc luôn chú trọng, xem đây là nền tảng cơ bản, chiến lược trong công cuộc xây dựng thế trận ANND, góp phần tích cực bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn huyện.

Công an huyện Nghi Lộc trao quà cho mô hình giáo họ bình yên
Công an huyện Nghi Lộc trao quà cho mô hình giáo họ bình yên

Trong năm 2017, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn đã đạt được những kết quả nổi bật. Ngay từ đầu năm, Đội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên một cách nghiêm túc, có chất lượng; nổi bật là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Chủ động nắm, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, không để phát sinh những vấn đề phức tạp, nhất là tình hình có liên quan đến việc đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng, các công trình thi công trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục đẩy mạnh, phát huy vai trò của hệ thống tự quản về ANTT đi vào hoạt động có nề nếp, chất lượng, với phương châm “tự quản, tự phòng, tự hòa giải” ngay tại cơ sở. Trong năm qua, Đội XDPT và PTX về ANTT đã chỉ đạo, tham mưu xây dựng, nhân rộng 4 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiêu biểu như mô hình “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” tại giáo họ Đức Vọng - Lộc Mỹ, xã Nghi Quang; giáo họ Khoa Trường, xã Nghi Vạn; giáo họ Cổ Lãm, xã Nghi Văn; mô hình “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở” tại xã Nghi Khánh…

Với phương châm lấy dân làm gốc, thời gian qua, Công an huyện Nghi Lộc mà nòng cốt là lực lượng XDPT và PTX về ANTT luôn làm tốt công tác dân vận, thường xuyên bồi dưỡng đạo đức, tác phong, lối sống, không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, bám cơ sở nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Công tác tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an ở cơ sở luôn được chú trọng. Trong năm, đã tổ chức được 2 lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật, điều lệnh CAND cho hơn 250 lượt Công an cơ sở tham gia. Định kỳ hàng quý tổ chức giao ban tại 4 cụm thi đua nhằm đánh giá kết quả công tác và phân loại thi đua trong lực lượng Công an cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thời gian tới, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đổi mới phương thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương; đa dạng hóa các hình thức tổ chức lực lượng quần chúng tham gia đảm bảo ANTT; tổ chức có hiệu quả “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, duy trì hòm thư tố giác tội phạm và phát động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác các loại tội phạm, đấu tranh làm giảm các tệ nạn xã hội, làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

.

Phan Tuyết

.