Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201708/trung-tam-giong-cay-trong-nghe-an-day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-753792/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201708/trung-tam-giong-cay-trong-nghe-an-day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-753792/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 23/08/2017, 09:59 [GMT+7]
Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An. Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo Trung tâm luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, lao động (CB,CNV,LĐ) tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Lãnh đạo Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cán bộ, công nhân viên
Lãnh đạo Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cán bộ, công nhân viên

Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An có chức năng nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về sản xuất giống cây trồng phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh; đồng thời sưu tập, bảo tồn và phát triển quỹ gen giống cây trồng nông, lâm nghiệp. Hiện nay, tổ chức bộ máy Trung tâm gồm Văn phòng Trung tâm, 3 trạm trực thuộc đóng trên địa bàn TP Vinh và huyện Yên Thành.

Với chức năng, nhiệm vụ đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã triển khai thực hiện các nội dung chương trình khảo nghiệm, chuyển giao trên địa bàn trải rộng toàn tỉnh và các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, từ đồng bằng đến vùng sâu, vùng xa; thường xuyên liên hệ công tác với nhiều tỉnh, thành, vụ, viện trong cả nước để tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới phục vụ sản xuất. Đặc biệt, công tác sưu tập, tuyển chọn, khảo nghiệm, thực nghiệm giống cây trồng liên quan chặt chẽ đến những vấn đề nhạy cảm, quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia như bảo tồn quỹ gen, an ninh lương thực, kiểm soát dịch bệnh cây trồng…

Xác định việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngay từ đầu năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn của Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh, Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An đã triển khai quán triệt sâu rộng trong toàn CB,CNV,LĐ của đơn vị về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. Trong đó, luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn thể CB,CNV,LĐ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước quy định về việc đảm bảo ANTT, bảo vệ ANTQ. Mỗi CB,CNV,LĐ đều thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH.

Cũng trong thời gian qua, trên cở sở thành lập các tổ tự quản về ANTT của Trung tâm, hoạt động của các tổ tự quản về ANTT tại các phòng, trạm trực thuộc luôn được duy trì, đạt hiệu quả cao. Các tổ chức đoàn thể cũng như mỗi CB,CNV,LĐ trong đơn vị tích cực tham gia công tác bảo vệ và tự quản về ANTT. Qua đó, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết trong toàn đơn vị, đoàn kết nội bộ được giữ vững, ANTT được đảm bảo, đẩy mạnh thực hiện chức năng nhiệm vụ chính trị được giao trên lĩnh vực khảo nghiệm, chuyển giao giống cây trồng, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý giống cây trồng, chỉ đạo sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, sản lượng lương thực trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an nơi đơn vị đứng chân đảm bảo ANTT cơ quan và khu vực lân cận. Lực lượng bảo vệ của các trạm đóng trên địa bàn các xã luôn ứng trực 24/24 giờ, bố trí các chốt bảo vệ hợp lý, đảm bảo quan sát tình hình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Quân đội tại địa phương để chủ động đối phó với các tình huống xảy ra. Nhờ vậy, trong thời gian qua, Trung tâm và các đơn vị trạm trực thuộc không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT hay mất an toàn về lao động và cháy, nổ.

Nhờ làm tốt các mặt công tác từ tuyên truyền, vận động, kết hợp với hoạt động thực tiễn, Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn đơn vị tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa và đấu tranh đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao.

.

Hằng Nga

.