Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201705/quyet-tam-dam-bao-an-toan-hang-hai-739482/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201705/quyet-tam-dam-bao-an-toan-hang-hai-739482/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quyết tâm đảm bảo an toàn hàng hải - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 25/05/2017, 14:36 [GMT+7]

Quyết tâm đảm bảo an toàn hàng hải

(Congannghean.vn)-Mặc dù phải quản lý địa bàn rộng và trải dài, bất chấp thời tiết khắc nghiệt nhưng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ vẫn triển khai nhiều phương án để điều tiết hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng sông nước cảng biển và luồng hàng hải, tổ chức và phát động hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị.

Trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ có nhiều chức năng như: Hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển; cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển; thực hiện nhiệm vụ khảo sát, ra thông báo hàng hải; khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác; điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải.

trang11(2).JPG
Cán bộ, công nhân viên Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ ký giao ước thi đua

Xuất phát từ nhận thức sâu sắc về vai trò to lớn của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy và lãnh đạo Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ đã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức công tác bảo vệ ANTQ trong cán bộ, công nhân viên chức. Trên cơ sở thống nhất giữa lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ đã ra nghị quyết chỉ đạo triển khai việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ các phòng đến cơ sở; đồng thời, phát động đợt thi đua gắn kết với nhiệm vụ sản xuất nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ, công nhân viên. Tùy theo tính chất từng phòng, đội chuyên môn, đơn vị đã tiến hành kiện toàn, xây dựng lực lượng Đoàn thanh niên xung kích, thành lập Đội PC&CC, Ban phòng, chống bão lụt. Lực lượng bảo vệ tại khu vực văn phòng và các đơn vị trực thuộc đều tham dự các lớp tập huấn do Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự TP Vinh, PC&CC tổ chức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo an toàn, an ninh nơi cơ sở, đơn vị.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ đã có nhiều hoạt động để tuyên truyền, phổ biến pháp luật Nhà nước cho Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh; đồng thời, thông báo kịp thời tình hình khu vực, các hoạt động và diễn biến hòa bình của các thế lực phản động chống phá cách mạng; từ đó đề cao cảnh giác, sẵn sàng phối hợp tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT.

Phong trào tự quản, tự bảo vệ của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính được triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đơn vị an toàn về ANTT”…Hàng năm, lãnh đạo Công ty đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh và Công an phường Lê Mao, TP Vinh xây dựng quy chế phối hợp về công tác đảm bảo ANTT trong cơ quan, định kỳ tổ chức giao ban, đánh giá tình hình thực hiện.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo ANTT tại cơ sở, đơn vị nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ đã huy động được đông đảo các tầng lớp trong cơ quan tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phát hiện, tố giác tội phạm, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực tham gia… Khối đoàn kết trong cơ quan tiếp tục được giữ vững, không có đơn thư khiếu nại.

Trong năm, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ không để xảy ra vụ việc nào liên quan đến ANTT, cháy nổ nguy hiểm. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, chấp hành kỷ luật phát ngôn, không có đảng viên và gia đình cán bộ, công nhân viên, người lao động trong cơ quan vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Trong năm 2017, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ đã đăng ký phấn đấu đạt thành tích thi đua với hình thức là Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể và cá nhân; đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Để đạt kết quả trên, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty phải đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp, kế hoạch tại đơn vị cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp trong phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đó vừa là nhiệm vụ gắn với công tác chuyên môn, vừa là cơ sở, tiền đề để đơn vị nâng cao hiệu quả phong trào thi đua tại cơ sở.

.

Tuệ Trang

.