Thứ Sáu, 23/02/2024, 14:15 [GMT+7]

Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 23/02/2024, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Trong năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng sự, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác trọng tâm đã đề ra. Nổi bật là: đơn vị đã tập trung tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ, tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác hồ sơ. Tổ chức hướng dẫn cho Công an các đơn vị, địa phương thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ theo hướng “cầm tay, chỉ việc”; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác hồ sơ ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, thực hiện thống nhất, hiệu quả từ tỉnh đến xã. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương thực hiện các đợt cao điểm số hóa hồ sơ, vượt chỉ tiêu Bộ và Công an tỉnh giao; rà soát, bổ sung thông tin, làm sạch cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” theo chỉ đạo của Bộ và Lãnh đạo Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ trong thời gian qua; đồng thời lắng nghe, trao đổi và giải đáp những kiến nghị, đề xuất mà lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác của đơn vị báo cáo.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới công tác hồ sơ nghiệp vụ, củng cố nâng cao chất lượng thông tin dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Công an các cấp. Thường xuyên kiểm tra công tác hồ sơ nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương để kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; giải quyết tồn tại, hạn chế; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hồ sơ nghiệp vụ. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng, năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách tham mưu về công tác hồ sơ nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương; tăng cường đoàn kết, cộng sự, trách nhiệm, đổi mới, nhanh nhạy trong tham mưu đối với lĩnh vực hồ sơ nghiệp vụ…

.


Phạm Thủy – Minh Khôi