Thứ Năm, 05/09/2019, 09:01 [GMT+7]

Hướng dẫn công tác thu, chi năm học 2019 - 2020

(Congannghean.vn)-Để các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh kịp thời triển khai các khoản thu, chi năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn công tác thu, chi. 
Xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ giữa hội đồng trường, thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng (hội cha mẹ          học sinh) đối với các khoản đóng góp thỏa thuận               và tự nguyện trong nhà trường
Xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ giữa hội đồng trường, thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng (hội cha mẹ học sinh) đối với các khoản đóng góp thỏa thuận và tự nguyện trong nhà trường
Theo đó, căn cứ vào các văn bản và quy định của Nhà nước, năm học 2019 - 2020 sẽ có 3 khoản thu bắt buộc gồm: Tiền học phí, thu dịch vụ trông giữ xe tại các trường học và tiền bảo hiểm y tế học sinh. Bên cạnh đó, một số khoản đóng góp theo thỏa thuận. Đó là thu dạy thêm, học thêm phải thực hiện theo Quyết định số 01/2013/QĐ.UBND.VX của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh và một số văn bản quy định khác. Các trường cũng sẽ thu theo thỏa thuận tiền tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào các ngày nghỉ trong các trường mầm non công lập, tổ chức bán trú trong các trường mầm non, tiểu học công lập và tiền nước uống của học sinh. Thu, chi dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học công lập.
 
Về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, quỹ đoàn, quỹ đội thực hiện theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành. Riêng tiền hoạt động giáo dục nghề phổ thông sẽ thu trong trường hợp học sinh các khối lớp 8, 9 và học sinh khối lớp GDTX cấp THPT có nguyện vọng tham gia hoạt động giáo dục nghề phổ thông. Mức thu và nội dung chi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 01/2013/QĐ.UBND.VX ngày 11/1/2013 của UBND tỉnh và Công văn số 312/SGD ĐT-GDTrH ngày 5/3/2013 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.
 
Bên cạnh đó, Văn bản cũng đã quy định rất rõ, nếu các cơ sở giáo dục tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh khối lớp 11 sẽ không thu tiền của phụ huynh, học sinh; các khoản chi phát sinh liên quan đến hoạt động giáo dục nghề phổ thông được thanh quyết toán từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu học phí.
 
Để việc triển khai có hiệu quả, đúng quy định, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường thực hiện đảm bảo nguyên tắc thu đúng nội dung, định mức theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và có hiệu quả. Thông báo để cán bộ, giáo viên, người học, cha mẹ người học và nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện; bản niêm yết phải ghi rõ nội dung các khoản thu, mức thu (nếu có), khoản đóng góp, đối tượng và mục đích sử dụng, nội dung chi, mức chi và các thông tin khác có liên quan.
 
Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền cấp xã với nhà trường và hội phụ huynh trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý sử dụng nguồn thu, chi. Xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ giữa hội đồng trường, thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng (hội cha mẹ học sinh) đối với các khoản đóng góp thỏa thuận và tự nguyện trong nhà trường.
.

Đại Nghĩa

.