Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201903/dieu-kien-lien-ket-cac-truong-dai-hoc-thanh-dai-hoc-845405/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201903/dieu-kien-lien-ket-cac-truong-dai-hoc-thanh-dai-hoc-845405/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Điều kiện liên kết các trường đại học thành đại học - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 23/03/2019, 09:17 [GMT+7]

Điều kiện liên kết các trường đại học thành đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó đề xuất về điều kiện liên kết các trường đại học thành đại học.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, điều kiện để các trường đại học liên kết thành đại học như sau: Có ít nhất 3 trường đại học đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học tham gia liên kết; các trường đại học tham gia liên kết phải cùng loại hình, trừ trường hợp trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận liên kết thành đại học tư thục không vì lợi nhuận; có nghị quyết của hội đồng trường các trường đại học tham gia liên kết thành đại học.

Có quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, trong đó xác định mục tiêu, sứ mạng chung; các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản; điều kiện thành viên được gia nhập hoặc tách khỏi đại học; các nội dung khác, nếu có.

Có ý kiến chấp thuận của cơ quan trực tiếp quản lý các trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại mỗi trường đại học tư thục; có ý kiến đồng ý của UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của các cơ sở giáo dục đại học.

Hồ sơ liên kết các trường đại học thành đại học gồm: Tờ trình đề nghị liên kết thành đại học của các trường đại học tham gia liên kết; nghị quyết của các hội đồng trường về việc tham gia liên kết; đề án liên kết thành đại học, trong đó nêu rõ sự cần thiết, những thay đổi về mục tiêu, sứ mạng của các trường tham gia liên kết; quy chế tổ chức, hoạt động của đại học; các giải pháp giải quyết rủi ro khi tiến hành liên kết, nếu có.

Về quy trình xử lý hồ sơ: Các cơ sở giáo dục đại học gửi 01 bộ hồ sơ kèm theo tệp tin đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 45 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các trường đại học bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học

Theo dự thảo, hệ thống văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Bằng cử nhân cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Bằng thạc sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Bằng tiến sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam; d) Văn bằng trình độ tương đương cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo quy định.

Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể các loại văn bằng đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù thuộc hệ thống văn bằng giáo dục đại học; quy định khối lượng học tập tối thiểu, chuẩn đầu ra của các trình độ được cấp văn bằng giáo dục đại học trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

.

Nguồn: Chinhphu.vn