Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201902/de-xuat-khung-co-cau-giao-duc-dai-hoc-trong-linh-vuc-suc-khoe-841340/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201902/de-xuat-khung-co-cau-giao-duc-dai-hoc-trong-linh-vuc-suc-khoe-841340/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đề xuất khung cơ cấu giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khoẻ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 28/02/2019, 09:00 [GMT+7]

Đề xuất khung cơ cấu giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khoẻ

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe. Trong đó, Bộ đề xuất khung cơ cấu giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khoẻ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, chương trình đào tạo trình độ đại học trong lĩnh vực sức khỏe phải có khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ tương đương với 4 năm học tập trung.

Người tốt nghiệp trình độ đại học có thể học tiếp lên thạc sĩ theo quy định hiện hành hoặc có thể học tiếp chương trình đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu để đạt trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình đào tạo. Các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Các chương trình đào tạo ngành Y khoa, ngành Răng Hàm Mặt, ngành Dược, chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu để đạt trình độ tương đương bậc 7 trong đào tạo lĩnh vực sức khoẻ phải có khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ tương đương với 2 năm học tập trung và đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia (không bao gồm quá trình thực hành để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề).

Người tốt nghiệp trình độ đào tạo tương đương bậc 7 trong đào tạo lĩnh vực sức khoẻ có thể học tiếp lên tiến sĩ hoặc có thể học tiếp chương trình đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu tương đương trình độ bậc 8 nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình đào tạo. Các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Các chương trình đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu để đạt trình độ tương đương bậc 8 trong đào tạo lĩnh vực sức khoẻ phải có khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ tương đương với 3 năm học tập trung và đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia (không bao gồm quá trình thực hành để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề).

Các chương trình đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu để bổ sung/thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn phải có khối lượng học tập tối thiểu 15 tín chỉ tương đương với 6 tháng học tập trung (không bao gồm quá trình thực hành để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề).

Theo dự thảo, đào tạo chuyên khoa là loại hình đào tạo cho người đã tốt nghiệp các chương trình giáo dục đại học khối ngành sức khoẻ có nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ để có năng lực đào tạo và tự đào tạo nâng cao trình độ, nghiên cứu ứng dụng, làm việc chuyên nghiệp, độc lập với vai trò là chuyên gia theo một phạm vi hoạt động chuyên môn trong hệ thống y tế.

Đào tạo chuyên khoa sâu là loại hình đào tạo cho những người đã tốt nghiệp các chương trình giáo dục đại học khối ngành sức khỏe hoặc chương trình đào tạo chuyên khoa, đang làm việc chuyên môn có nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ để có năng lực đào tạo và tự đào tạo nâng cao trình độ, nghiên cứu ứng dụng, làm việc chuyên nghiệp, độc lập với vai trò là một chuyên gia theo một phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên sâu trong hệ thống y tế.

.

Nguồn: Tuệ Văn/Chinhphu.vn

.