Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201902/50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-1969-2019-khac-ghi-loi-bac-dan-839938/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201902/50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-1969-2019-khac-ghi-loi-bac-dan-839938/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khắc ghi lời Bác dặn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 20/02/2019, 08:27 [GMT+7]
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

Khắc ghi lời Bác dặn

(Congannghean.vn)-Năm 2019 là một dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An thực hiện những lời căn dặn trong Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho quê hương Nghệ An ngày 21/7/1969. Nhớ lời Bác dặn, Nghệ An đang phát huy kết quả đạt được, nỗ lực từng ngày để dựng xây, phát triển.

Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước - Ảnh tư liệu
Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước - Ảnh tư liệu

Ngày 10/5/1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng đầu tiên của Bản Di chúc lịch sử. Và đúng 4 năm sau, vào ngày 10/5/1969, Bản Di chúc đã được hoàn thành. Mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh viết rằng, Người để lại mấy lời và nói tóm tắt vài lời nhưng Di chúc của Người là văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn mang tầm thời đại sâu sắc. 50 năm qua, những lời căn dặn của Người được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cụ thể bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố trong Lễ tang của Người, tháng 9/1969 gồm 4 trang  in khổ 14,5 cm x 22 cm. Đây là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Bản Di chúc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo cách mạng, phương hướng phát triển của dân tộc, thể hiện cô đọng nhân cách của vị Lãnh tụ, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Trong đó, mỗi câu, mỗi chữ đều là kết quả của sự suy nghĩ, chọn lọc, tình cảm, trí tuệ của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mac - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.

Di chúc nêu những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng, đó là: Giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chỉnh đốn Đảng  là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Đảng phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai cho một thế hệ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang. Di chúc thiêng liêng của Người sẽ tiếp tục là nguồn động viên to lớn giúp đất nước vươn lên mạnh mẽ.

Sau 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Kinh tế - xã hội thoát khỏi khủng hoảng và tình trạng kém phát triển. Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và đang đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thực hiện Di chúc quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đến nay, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Qua đó, củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Thực hiện lời căn dặn của Người, gần 50 năm qua, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, trước những yêu cầu về nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước đặt ra những nhiệm vụ không kém phần nặng nề. Điều này đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục phát huy vai trò, tập trung sức lực, trí tuệ, lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng “một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Với quê hương Nghệ An, Bác từng căn dặn “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất mạnh. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một tỉnh khá nhất ở miền Bắc”.

Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện. Các dự án đầu tư đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách, tạo việc làm. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, TTATXH được đảm bảo. Những thành tựu đã đạt được của Nghệ An là rất cơ bản, thể hiện tính đúng đắn của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Đồng thời, là nền móng quan trọng để nhân dân tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

So với tiềm năng, lợi thế của một tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa yêu nước, có tài nguyên phong phú, sự phát triển của Nghệ An là chưa tương xứng. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và quê hương Nghệ An nói riêng đẩy mạnh việc tu dưỡng, rèn luyện, tự phê bình và phê bình, phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi, trọn vẹn Di nguyện của Người. Để Nghệ An xứng đáng là “quê hương nghĩa trọng tình cao”; và trong mỗi bước đường phát triển của quê hương luôn có hình bóng của Người.

.

Tuệ Trang

.