Thứ Sáu, 25/01/2019, 09:24 [GMT+7]

Tết quê

TIN LIÊN QUAN
Tết quê
 
Đông qua rồi phải không em
Xuân sang lộc biếc, nụ chen hoa đùa
Bầy chim ríu rít mái chùa
Tiếng ai khúc khích gàu khua giếng làng
Sân đình rơi giọt nắng vàng
Cây đa nghiêng bóng rộn ràng gió xuân
Khói lam bếp mẹ quây quần
Cây nêu cao đón khí xuân mát lành
Dùng dằng liền chị, liền anh
Mớ ba mớ bảy đan thành nét quê
Cuối năm phiên chợ ven đê
Tranh Đông Hồ cứ hút mê lòng người
Mải xem câu đối đỏ tươi
Vô tình rơi cả những lời em trao...
Xa quê, xa tự thuở nào
Đêm mơ vẫn thấy sắc đào xuân quê
Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Giục em nhanh gót kịp về cùng xuân.

TIN LIÊN QUAN

.

Hồ Xuân Tứ